Vinohradský sbor ČCE

Jak je to s misií?

Pavol Bargár, člen našeho sboru v Uhříněvsi, k nám přišel ve čtvrtek 21.3.2013 večer na setkání střední generace s přednáškou nazvanou Perspektivy misie. Bylo nás – i s přednášejícím – pět. Ale přesto Pavel nadšeně povídal a my jsme se dozvěděli třeba to, že biblické základy misie tvoří modlitba, pokora, odvaha a kreativita. I když to, co je v bibli, není možné aplikovat beze změny na současnost, myslím, že bez modlitby, pokory, odvahy a kreativity se ani dnes nejen nedá dělat misie, ale že bez těchto postojů člověk jako křesťan vůbec nemůže obstát. A je pro nás určitě výhoda, že ani bibličtí autoři neměli jednotný koncept misie. Matouš vidí misii jako získávání učedníků a vyučování (Mt 28,20), Lukáš vidí princip misie v odpouštění a solidaritě s chudými (Lk 4,18n), apoštol Pavel zase získává příznivce pro Krista tím, že zve k eschatologickému společenství a dává tak lidem naději, výhled ke smysluplné budoucnosti.

I když dnes nechodíme s biblí od domu k domu a někteří namítají, že misii neděláme, v našem sborovém životě všechny tyhle misijní principy najdeme. A sama jsem přesvědčená, že pozvání ke společenství, které má smysl a výhled přes hranice času, je v současné době tou největší atraktivní devizou církve. Je na nás, abychom tohle přátelské a otevřené společenství vědomě budovali a podporovali. Přemýšlíte někdy o tom, jak a čím?

Ester Čašková

Kam zmizela farářka?

Farářina je povolání, ve kterém člověk stále vydává – vyučuje, svědčí, káže. Abychom měli také čas a příležitost něco načerpat, je možné jednou za pět let požádat o dlouhodobé (tříměsíční) studijní volno. Bádenská církev v Německu svoje faráře zve k tzv.„Kontaktstudiu“. To je člověk znovu přijat na jeden semestr na teologickou fakultu v Heidelbergu, ale narozdíl od běžných studentů, nemusí skládat zkoušky, jen poslouchá, sbírá nápady, čte a odpočívá. A s ostatními faráři sdílí svoje radosti i starosti. Letos zase bádenská církev nabídla jedno místo v Heidelbergu pro někoho z Čech, a tak jsem se přihlásila. Byla jsem však doporučena až jako náhradnice, takže do Heidelbergu nepojedu. Studijní volno mi ale synodní rada udělila, a tak se od dubna do června smím věnovat doma tématu rodinných pobožností s malými dětmi. Číst, studovat, psát, vymýšlet. Na kazatelně místo mě uslyšíte mnoho úžasných hostů (třeba Petry: Pokorného, Slámu, Hudce, Galluse; nebo Pavla, Tomáše a Mikuláše: Rumla, Bíska, Vymětala; také Martina Wernische i Evu Vymětalovou). A já doufám, že se o prázdninách a po nich s radostí potkáme zase svěží a odpočatí.

Vaše farářka

číslo 136, duben 2013
předchozí   další

Obsah

Tak Bůh miloval svět
Z přímluvných modliteb
Jak je to s misií?
Vzpomínky na vinohradské faráře
Jímavé portréty biblických žen
Program nedělní školy
Program Noci kostelů 24.5.2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).