Vinohradský sbor ČCE

Společenstvo nikoli prstenu, ale hřebů

foto: coventry1
foto Wikipedie

14.–15. listopadu 1940 byla bombovým náletem německých letadel zničena katedrála v anglickém městě Coventry. Na ruinu zbylé zdi dal tehdejší probošt Richard Howard napsat: OTČE, ODPUSŤ. Tato slova tvoří základ modlitby smíření z Coventry, která vyjadřuje úkol křesťanů ve světě. Modlitba byla sepsána roku 1959 a od té doby se ji modlí křesťané na mnoha místech po celém světě. Například v Coventry se tak děje pod širým nebem v prostoru bývalé katedrály každý pátek ve 12 hodin. Na oltáři stojí kříž vytvořený z velkých tesařských hřebíků, kterými byly v původní katedrále sbity trámy a držely její střechu. „Snažíme se vyhnout se jakékoli myšlence na odplatu“, řekl probošt Howard. Další kříž z hřebíků nalezených v troskách byl darován do Pamětního kostela císaře Viléma v Berlíně. Berlínský kostel byl totiž zničen náletem RAF v roce 1943. Novou budovu katedrály v Coventry, postavenou hned vedle trosek původní stavby, navrhl Basil Spence. Tento architekt (později za tento návrh povýšený na rytíře) trval na tom, aby pozůstatky staré katedrály byly ponechány v původním stavu jako připomínka válečných útrap a nová katedrála byla postavena vedle těchto ruin. Ze zbytků ničivého náletu tak byl vytvořen symbol, který vyjadřuje ducha odpuštění a nového začátku. Kříž z hřebů z Coventry dnes stojí jako znamení smíření také na mnoha dalších místech. Pod tímto křížem se lidé hlásí k úkolu překonávat protiklady a hledat nové cesty pro společnou budoucnost. Hlavními tématy v Coventry jsou bombardování, uprchlíci, sexuální násilí v důsledku války, miny, dětští vojáci a dopad války na životní prostředí.

foto: coventry2
foto Wikipedie

Mám v Německu přátele ve dvou městech, která se ke „společenství kříže z hřebů“ (Nagelkreuzgemeinschaft) přihlásila, v Norimberku a v Mönchengladbachu. S tímto zvláštním křížem se však můžete setkat i v dalších 42 německých městech a k tomuto společenství se hlásí křesťanské sbory v Lublinu v Polsku, St. Petersburgu, Moskvě a Kaliningradu v Rusku, v obci Modra na Slovensku, v Sibiu v Rumunsku,v Tiflis v Řecku, v Minsku v Bělorusku, v Mostaru v Bosně–Hercegovině. Zatím nevím o žádném místě v České republice. Německé křesťany tento kříž vybízí stále znovu k tomu, aby v duchu pravdy a smíření zacházeli se svou minulostí, ale i s přítomností, která je plná napětí. V „duchu Coventry“ se proto angažují pro tyto cíle:
– modlit se a pracovat v duchu smíření
– zasazovat se o konkrétní projevy lásky k nepřátelům
– podporovat dialog mezi mladými a starými, mezi starousedlíky a cizinci (přistěhovalci)
– hledat řešení konfliktů nenásilným způsobem
přiznávat se k německým dějinám a snažit se získat ve společenství národů porozumění jeden pro druhého.
– podporovat setkávání mladých lidí ve společném „domě Evropy“. „Být křesťanem bude v budoucnu znamenat dvě věci: modlit se a konat spravedlnost“, řekl Dietrich Bonhoeffer.

Litanie smíření, která se čte každý pátek v Coventry a každou středu navečer také v Mönchengladbachu– Rheytdu, zní takto:
Nenávist, která rozděluje jednu rasu od druhé, jeden národ od druhého, jednu třídu od druhé: OTČE, ODPUSŤ.
Touhu lidí a národů vlastnit to, co není jejich: OTČE, ODPUSŤ.
Touhu po majetku, která zneužívá práci druhých a pustoší zemi: OTČE, ODPUSŤ.
Naši závist vůči blahobytu a štěstí druhých: OTČE, ODPUSŤ.
Naši chybějící účast na nouzi zajatých, bezdomovců a uprchlíků: OTČE, ODPUSŤ.
To, že jsou sexuálně zneužívány ženy, děti i muži a zbavováni lidské důstojnosti: OTČE, ODPUSŤ.
Pýchu, která nás navádí k tomu, abychom věřili sami sobě a ne tobě: OTČE, ODPUSŤ.

Nepřipadá vám to velmi aktuální?

Ester Čašková

číslo 141, listopad 2013
předchozí   další

Obsah

Nemusíme se bát, že na nás Stvořitel zapomněl
Ne pomáhat, ale setkávat se
Vzpomínky na vinohradské faráře IV.
Společenstvo nikoli prstenu, ale hřebů
Zamyšlení nad stárnutím II.
Jan Sokol, Křesťan a politika aneb koho volit?
Nová koncertní sezóna začala
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).