Vinohradský sbor ČCE

Zamyšlení nad stárnutím II.

Tajemství, jak dobře stárnout, je toto: zůstat mladý srdcem, zůstávat blízko Bohu, a být stále plně zapojen do života. Náš problém není zrcadlo, ale to, jak sami sebe vidíme. Všimli jste si, jak „mladí“ zůstávají někteří starší lidé, a jak opravdu staře vypadají jejich vrstevníci? Nehledejte pomíjivou studnici mládí, ani se nepoddávejte času a „osudu“. Naopak: soustřeďte se na tyto dvě věci:
1. Buďte realističtí! Není nic pošetilejšího než žena, která se strojí a líčí tak, aby vypadala mladě, jako před pár desítkami let. Když budete spokojeni se svým věkem i životním údělem v daném období, ostatní to přijmou podobně. Šalomoun to dobře vystihl (Kaz.12, 1–2). Ve stáří ubývá energie, slábne zrak, povolují svaly, tuhnou klouby, vlasy šediví atd. Vitaminy a cvičení sice pomáhá, ale zvládat stáří s důstojností dokáže jen člověk, který vidí vše realisticky, nic si nemaluje.
2. Buďte štědří, dávejte na dobré účely, neshromažďujte majetek, spíše se o něj sdílejte. Buďte ostatním k požehnání (Přísl.11,1–2).

Investujte stále nejen energii, ale cokoli máte do budování Božího království, výdělečnou aktivitu přenechte mladým.

Kdybyste se neuměli vzdávat věcí i vůdčího postavení, přepadla by vás deprese z osamělosti, brzy by vás postihly nemoci a ke konci své cesty byste zeslábli.

Když zavřete dveře, zatáhnete záclony a zcela se izolujete, budete staří v kterémkoli období života.

Ale když zůstanete aktivní myslí i srdcem, otevřete se Bohu a bližním, budete mladí bez ohledu na vysoký věk!

Pokračování v dalším čísle

Z Anglického křesťanského rozhlasu – květen 2011, přeložila Dagmar Bružová

číslo 141, listopad 2013
předchozí   další

Obsah

Nemusíme se bát, že na nás Stvořitel zapomněl
Ne pomáhat, ale setkávat se
Vzpomínky na vinohradské faráře IV.
Společenstvo nikoli prstenu, ale hřebů
Zamyšlení nad stárnutím II.
Jan Sokol, Křesťan a politika aneb koho volit?
Nová koncertní sezóna začala
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).