Vinohradský sbor ČCE

Zamyšlení nad stárnutím IV.

Přísl. 10, 27

Nedopusťte, aby strach ovládl vaše pozdější roky. Nedejte se zlomit takovými věcmi, jako jsou finance, zdraví, samota, ztráta přátel a příbuzných. Bible praví (Kazatel 11,5): „Jako nevíš, jaká je cesta větru, ani nevíš, jak v životě matky vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.“

Život má mnoho oblastí, kterým nikdy neporozumíte, avšak byl to Pán Bůh sám, který vás postavil tam, kde právě jste. A proto (Přísloví 3, 5–8): „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svou rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď ve svých očích moudrý. Boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“

Svěřte všechno neznámé, nepochopitelné do Boží ruky a uprostřed starostí mu důvěřujte. (Kaz 11,6) „Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono.“

Nemáme jen vegetovat, pasivně přežívat, ale buďme aktivní v mezích možností. A každého dne se radujme. Generál Mac Arthur řekl: „Léta mohou zvrásčit pleť, ale ztratíme-li zájem, zvrásčí naše duše. Když srdce chladne pod ledovým příkrovem pesimismu a cynismu, pak jste opravdu zestárli.“

Dostali jste milost dlouhého života – rozhodněte se, zda k němu přidáte věčnou radost za tento dar. (Kaz 11,8) „Když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich ze všech raduje.“

Z Anglického křesťanského rozhlasu – květen 2011, přeložila

Dagmar Bružová

číslo 143, leden 2014
předchozí   další

Obsah

Vyryti do Božích dlaní
Z modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Zamyšlení nad stárnutím IV.
Rozhovory o samofinancování
Zastav se na chvíli
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).