Vinohradský sbor ČCE

Zastav se na chvíli

Recenze publikace Pavla Filipiho

Knížka dvanácti biblických meditací na Žalm 103 byla vydána před Vánoci, vydala ji ČCE ve spolupráci s nosislavským sborem ČCE. Je doplněna zamyšlením nad heslem JB roku 2014 a modlitbami Manfreda Josuttise v překladu Ondřeje Macka.

Pokud bychom chtěli, můžeme přečíst každý měsíc jednu meditaci, nejspíš ale útlou knížečku přečteme dříve než za rok. A nebojme se, nejde o teologické pojednání, kterému obyčejný návštěvník bohoslužeb bude obtížně rozumět. Dobrá teologie v ní jistě je – zárukou je již autorovo jméno– ale zaujme především srozumitelným a niterným vyjádřením víry, která se odevzdává do Boží ruky, s vědomím Jeho svrchovanosti, ale i nekonečné milosti a pochopení pro lidské slabosti. Není v ní varovně zdvižený poučný prst, ale až dojemné spolehnutí na Pána. Celou knížku je asi možno shrnout právě do hesla pro rok 2014 – Mně však v Boží blízkosti je dobře (Ž 73, 28).

Publikaci je možno si objednat na adrese FS ČCE v Nosislavi, Masarykova 156, 69164 Nosislav, nosislav@evangnet.cz

jaš

číslo 143, leden 2014
předchozí   další

Obsah

Vyryti do Božích dlaní
Z modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Zamyšlení nad stárnutím IV.
Rozhovory o samofinancování
Zastav se na chvíli
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).