Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Pane, ty si přeješ, aby byly činěny pokorné modlitby, prosby, žádosti a díků činění za všechny lidi. Proto prosíme:

Za naše rodiny: věrné sboru, které vedou dobrý boj víry a na tebe pro jiné věci nezapomínají.

Za život v našem sboru: aby tvé Slovo bylo vděčně přijímáno, aby tvoje vyučování vedlo k následování, aby děti a mladí lidé duchovně rostli, aby staří členové nezůstávali opuštění, aby nedorozumění byla odpuštěním odstraňována.

Za tvůj lid ve světě: aby tvoji věrní se za tebe nestyděli, aby protivenství nikoho z tvých nezlomilo, aby opravdovost naší víry přesvědčovala i zatvrzelé, aby přibývalo účastníků tvého spasení.

Za svět bez válek, plný tvého pokoje nebo alespoň rozumné snášenlivosti s vůlí k dobrému v mezilidských vztazích, za možnost klidného života.

Proto spojujeme své hlasy v modlitbě tvého Syna…

Amen.

číslo 165, duben 2016
předchozí   další

Obsah

Jsme lidé naděje?
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Cestovní deník
Pobožnost Ester Čaškové na první schůzi nového staršovstva
Nové staršovstvo zvolené na sborovém shromáždění 3.4.2016
Program Noci kostelů 10. června 2016
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).