Vinohradský sbor ČCE

Konfirmace

foto: konfi2

V neděli 6.11.2016 jsme slavili společně s devíti mladými lidmi slavnost křtu a konfirmace. Pokřtěn byl Jakub Rais, konfirmováni byli Emanuel Mach, Daniel Myslivec, Marta Slámová, Pavel Slanina, Samuel Svoboda, Adelaida Wernischová, Jan Zahradník a Zdeněk Zahradník. Slavnosti předcházel rozhovor se staršovstvem a rodiči, který nebyl zaměřen jen na prověřování znalostí, ale především na svědectví víry – to zaznělo právě i z úst přítomných rodičů a presbyterů. Jsme rádi, že jsme při rozhovoru i samotné slavnosti mohli pociťovat vážnost, s jakou mladí lidí k věcem víry přistupují. Přejeme jim Boží provázení na dalších cestách.

Konfirmace očima prarodiče

Mohli jsme být s celou naší rodinou svědky konfirmace našeho vnuka Emanuela Macha 6.11.2016, kde přijal z úst s. farářky Ester biblický verš: „Dobrý jest Hospodin, silou jest v den soužení a zná ty, kdož v něho doufají“ (Nahum 1,7 dle Bible Kralické). Dotek Božího slova v jeho mysli ho nyní bude provázet životem. Záležet jistěže bude na tom, aby svou Bibli otvíral a četl nejvhodněji brzy z rána, aby se mu stala Božím vůdcem a dodávala mu podnět k životu z víry a k modlitbám. Každého při tom provázejí nějaké zkoušky především skrze mezilidské vztahy. A při tom jsem si připomněl také svůj verš – od br. faráře Karla Veselého: „Představuji Hospodina před obličej svůj vždycky, a když jest mi po pravici, nikoli se nepohnu. Známou učiníš mi cestu života“ (Žalm 16,8.11). Chvála Pánu!

Emanuelův dědeček Jiří Mach (r. 1942)

Konfirmace očima přespolních

Ač jsme papírově katolíci a srdcem husité, táhne nás to často přes kopec do Korunní. Těch vazeb je překvapivě vícero – od koncertů, kde hraje kolegyně z práce, přes skvělou společnost, kterou vozí Matěj na ještě skvělejší zájezdy, až k partě dětí, do které patří i náš Daniel. A právě posledně jmenovaná vazba teď dospěla k důležitému milníku, jímž je událost shora jmenovaná.

Asi nikdy nedohlédneme té vší práce a starostí, kterou s tím měla Ester. Zvenku to ale vypadalo, že to jede tak nějak samo, jakoby samospádem. Až při pátečním promítání fotek z Francie jsme zachytili rozhovor týkající se oblečení jednoho z konfirmandů. Pohlédli jsme na sebe a oběma nám došlo, že jsme do té doby poklidně řešili jenom to, co přineseme v hrnci, ale na dress–code jsme jaksi pozapomněli. Nepochybujeme, že Dan by byl schopen pokleknout před stolem Páně ve své tradiční mikině s nápisem Star Wars, nicméně z prosté úvahy, že se konfirmace vyskytuje v lidském životě se zhruba srovnatelnou četností, jako například svatba, nám vyšla potřeba něčeho formálnějšího. Oblekem jsme Dana sice ještě nezaopatřili, ale starším bratrem, který občas koncertuje, naštěstí ano, a protože oba synci narostli tak nějak stejně, bylo tohle naše zaváhání úspěšně vyřešeno bratrskou zápůjčkou.

A tak to nakonec Danovi slušelo stejně jako všem ostatním – a že to byl pěkný pohled na těch devět! Máme v nich ještě pořád tendenci vidět jenom puberťáky, ale oni nám tu neděli ukázali, že už umí se vší vážností určovat směřování svého života, přinejmenším v jeho duchovní rovině. A proto posíláme přes kopec náš dík za to, že vaše společenství přijalo Daniela mezi sebe.

Iva a Ivo Myslivcovi

Konfirmace očima cizinky

Jsem italská jeptiška, františkánka, misionářka svatého Srdce. Skoro 18 let znám Lauru Machovou a jejího manžela Jana, později i jejich dvě děti. Je to dlouholeté přátelství. Proto mě Machovi – a se mnou i mé spolusestry Annu Rosu a Chiaru – pozvali na Emanuelovu konfirmaci.

Přijala jsem pozvání s radostí, ne jenom kvůli přátelství, které nás spojuje, ale také proto, že jsem byla trochu zvědavá, jak vypadá liturgie v evangelické církvi, kterou jsem málo znala.

Musím říct, že i když rozdíly mezi dvěma církvemi jsou značné, naplnila mě úžasem rodinná atmosféra během liturgie (a především po bohoslužbách), která byla farářkou velmi pečlivě připravena. Líbila se mi také pozornost a vážnost konfirmandů, společný zpěv všech přítomných, kteří s trpělivostí sledovali obřad, a jejich zbožnost.

Cítila jsem se dobře, i když svatá mše v katolické církvi na mě působí tak, jako by Kristus byl skutečně přítomný a dokonce byl i sám tím, kdo slouží.

Sestra Emanuela

foto: konfi3 foto: dan

číslo 170, listopad 2016
předchozí   další

Obsah

On zjevil své slovo v kázání
Můj život V
Konfirmace
Sola Fide 2017
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).