Vinohradský sbor ČCE

Před volbou faráře

18. června budeme volit nového faráře našeho sboru, který by měl nastoupit po odchodu sestry farářky Ester Čaškové do důchodu. Jediným kandidátem na nového faráře je Zdeněk Šorm. V prosinci 2016 ve sboru kázal a společně se svou manželkou Ruth hovořil se členy sboru o své dosavadní práci i o svých důrazech či představě o práci v našem sboru. Staršovstvo poté vyhlásilo předběžnou anketu mezi členy sboru, v níž se většina respondentů vyslovila pro jeho kandidaturu. I na základě výsledků této ankety pak staršovstvo na své schůzi rozhodlo, že bude jednat se Zdeňkem Šormem jako s jediným kandidátem na faráře sboru pro období od září 2018 do srpna 2023. Protože mnozí členové sboru se setkání se Zdeňkem Šormem z různých důvodů nemohli zúčastnit, požádali jsme ho, aby se představil ještě prostřednictvím našeho časopisu.

foto: zdenek

Je mi padesát sedm let. Pocházím z Prahy. V roce 1985 jsem se oženil se svou ženou Rutkou, která vystudovala speciální pedagogiku a nyní je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Portimo v Novém Městě na Moravě. S Rutkou jsme adoptovali tři děti – Matěje, Johanku a Jakuba. Nyní jsou již dospělé a žije s námi pouze nejmladší Jakub. Než jsem se rozhodl pro povolání faráře, studoval jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu a pracoval v divadle „Říše loutek“. Podstatné pro mé rozhodnutí studovat teologii bylo setkání s faráři Janem Kellerem a Vojenem Syrovátkou a společenství mládeže, které vytvářeli na svém statku „Zbytov“. Po dokončení studia jsem od státu nedostal souhlas k duchovenské službě, a proto jsem před nástupem na dvouletou vojenskou službu pracoval jako uklízeč v domově důchodců. Po vojně jsem působil jako seniorátní vikář Jihočeského seniorátu, nejdříve v Českých Budějovicích a později v Soběslavi. Zde jsem po roce 1989 pracoval už jako řádný farář sedmnáct let. Rutka v Soběslavi v devadesátých letech založila středisko Diakonie Rolnička. Na jeho práci jsem se po celou dobu podílel. Proto mne na konci devadesátých let oslovilo oddělení výchovy ÚCK, abych vedl tábory pro mladé lidi se zdravotním postižením, v čemž pokračuji až do současnosti. Během působení v Soběslavi jsem se také nejprve jako redaktor a později jako šéfredaktor podílel na vydávání časopisu „Bratrstvo“ (dnes Nota nebe). Nyní jsem již dvanáct let prvním farářem v Novém Městě na Moravě a konseniorem horáckého seniorátu. Na rozdíl od Soběslavi, což byl malý (ale živý a otevřený sbor), patří Nové Město k největším sborům naší církve s několika zaměstnanci (2 faráři, 2 pastorační pracovnice na částečné úvazky, kostelnice) a tradičními kořeny. Pokud bych měl sám sebe charakterizovat, je mi asi vlastní spíš civilnější výklad bible, která je pro mne zdrojem nečekaných pohledů a neustálou výzvou k novému promýšlení zdánlivě samozřejmých vyznání. Baví mne práce s dětmi a využívám při ní svého výtvarného nadání – jsem autorem některých pomůcek, které vydalo oddělení výchovy (několik dílů flanelografu, pracovních listů „Pozvání na cestu“, ilustrací zpěvníku „Svítá“)."

Zdeněk Šorm

Upozorňujeme také na to, že řády umožňují volbu faráře na dálku pro členy sboru s přiznaným hlasovacím právem, kteří se nemohou volby fyzicky účastnit. Pokud o tuto možnost má někdo zájem, je třeba, aby předal písemnou žádost sestře farářce nebo sestře kurátorce do 14 dnů před konáním volebního shromáždění, tedy do 4.6.2017.

číslo 176, květen 2017
předchozí   další

Obsah

Kázání
Bůh, kterého bychom chtěli spíše mít
Před volbou faráře
Můj život XI.
Evangelíci v Libštátě (1783 – 1945)
Program Noci kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).