Vinohradský sbor ČCE

Ladislav Heryán – vykladač, exot a stopař

Salesiánský kněz Láďa Heryán na mě zapůsobil nezapomenutelným dojmem při přednáškách o Novém zákoně na Evangelické teologické fakultě. Svou první přednášku začal tím, že nám pustil písničku od irské rockové skupiny U2. Upozornil nás na duchovní rozměr té písně i na to, a jak ladí s Ježíšovým evangeliem. To mě velmi překvapilo a nadchlo.

Na první pohled by člověk vůbec neřekl, že je to kněz nebo učitel, ale když začal zasvěceně a přesto srozumitelně mluvit o tom, jak vznikal Nový zákon, zaujalo to každého. Je to člověk, který má dar oslovovat mnohé (nejen) mladé lidi. Přezdívá se mu pastýř undergroundu. Na rockových festivalech mívá bohoslužby. Mnohým známým osobnostem českého „androše“ posloužil při posledním rozloučení.

Láďa Heryán je pastýř v pravém slova smyslu, pro každého má pochopení a povzbuzení, má velké srdce. Šíří okolo sebe touhu stát se lepším člověkem. Toto jsou důvody, proč si tohoto člověka velmi vážím a nechci si nechat ujít knížky, které byly o něm (s ním) vydány.

První kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad v roce 2015, jmenuje se Země bez obzoru. Jsou to rozhlasové rozhovory o biblických textech, vedené s Petrem Vaďurou. Kromě zajímavých výkladů textů ze Starého i Nového zákona se poslední kapitoly knihy zabývají smyslem křesťanských svátků a také seznámením s kapelou U2 a jejím duchovním přesahem.

Nakladatelství Portál vydalo v roce 2016 útlou publikaci Exotem na této zemi, s podtitulem O Božím milosrdenství mezi námi. Je to knížka o lidech, s nimiž se Ladislav Heryán potkal na různých místech a v různých situacích. Líčí své setkání s lidmi bez domova, s lidmi nemocnými či umírajícími, s homosexuály, s podvodníky i s „normálními“ křesťany. Tato setkání jsou propojena s biblickým poselstvím nebo podobenstvím, tak jak to autor vnímá. Na obálce knihy čteme: „Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, které nás v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnili své uvažování a nechali se jím prostoupit.“ A proč se knížka jmenuje Exotem na této zemi? Odpověď nacházíme v 1. listu Korintským 3, 18–19: „ Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem….“ Apoštol Pavel zde říká, že křesťan je v tomto světě tak trochu exotem…„Ježíš nedává principy, jak má fungovat náš svět, ale možná říká něco o tom, jak funguje ten jeho svět…. Křesťané žijí v tomto světě, ale zároveň jsou občany nebes, jsou tudíž tak trochu exoti.“ Dále Heryán popisuje několik příkladů, co to znamená být exotem. Cituji alespoň jeden:

Slyšeli jsme: „Jestli zdravíte své bratry, co tím děláte zvláštního?“ Je mi pětapadesát. Jde student, kterého učím, a on mne nepozdraví, dělá, že mne nevidí. „Čau, Honzo, super, že tě vidím!“ volám na něj. Možná by někdo řekl: „Proč ho zdravíš, vždyť on by měl pozdravit tebe!“ Je to sice pravda, no a co?

V loňském roce vyšla zatím poslední kniha Stopařem na této zemi (O Boží velkorysosti mezi námi). K podtitulu knihy autor vyznává přesvědčení, že (Boží) „ velkorysost je jedním z důležitých úhlů pohledu na samu podstatu Boha.“ Kniha je tak trochu volným pokračováním „Exota“, je tudíž trochu podobná, ale přesto jiná. Heryán se v některých kapitolách nebojí vstupovat na tenký led politické situace v naší zemi i ve světě. Kdo je „stopařem na této zemi“? Autor se tak vyjadřuje o Ježíši. Je to chudý stopař, který nemá na auto, a proto musí prosit o svezení. Učedníci na cestě do Emauz vzali neznámého cizince s sebou. Měli bychom být velkorysí a také vzít Ježíše na kousek cesty, můžeme tak zakusit, že naše srdce znovu zahoří. Heryán sám bere stopaře, jindy se stopařem naopak stává.

Všechny tři knihy jsou velmi povzbudivé a inspirující. Kéž by bylo více Heryánů!

Jarmila Raisová

číslo 184, červen 2018
předchozí   další

Obsah

Divíme se
Ze synodu
Noc kostelů 2018
Ladislav Heryán
Kazatelská stanice Františkovy Lázně
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).