Vinohradský sbor ČCE

Ekumenické sbližování

foto: ekum
Ekumenické bohoslužby u Panny Marie Sněžné

21.1. proběhla u Panny Marie Sněžné ekumenická bohoslužba, která se konala v rámci Týdne modliteb. Program byl připraven indonéskými křesťany a podíleli se na něm duchovní několika církví včetně naší – římskokatolické, československé husitské, metodistické, Jednoty bratrské, přítomni byli také příslušníci řádu Lazariánů. Kázal náš farář Zdeněk Šorm, ostatní měli připraveno čtení, modlitby, krátké promluvy. Zpěvem a kytarou doprovázela sestra Radová. Boční kaple chrámu byla zaplněna, viděli jsme některé známé tváře z minulých setkání, ale přišla i řada nových účastníků., také z našeho sboru. Bohoslužba byla zakončena trochu netradiční aktivitou – anonymním písemným závazkem každého účastníka (pokud se chtěl účastnit), o co bude ve svém duchovním životě v příštím roce usilovat a za co se modlit. Zároveň každý obdržel papírek se závazkem někoho jiného, za něhož by se měl modlit.

Po bohoslužbách následovalo setkání v prostorách kláštera, provázené bohatým občerstvením. Při rozhovorech jsme se mohli seznamovat s lidmi z jiných církví, u našeho stolu seděla například nová členka farnosti u Panny Marie Sněžné, která vyprávěla o své cestě k víře i o fungování farnosti, bavily jsme se o tom, co nás spojuje i co je v našich církvích jiné (například možnost účastnit se každodenních bohoslužeb v ŘKC, naopak intenzivnější neformální setkávání v naší církvi).

Jana Šarounová

číslo 189, leden 2019
předchozí   další

Obsah

Rady a domluvy
Vzpomínka na Věru Mandíkovou
Ekumenické sbližování
Zprávy z otevřeného staršovstva 10.1.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).