Vinohradský sbor ČCE

Přímluvná modlitba

„Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, smiluj se nad námi“.

Milostivý Bože, Ty jsi Láska, Krása, Dobro a Pravda. Obracíme se k tobě s upřímnými prosbami a přímluvami a společně prosme, „Pane, smiluj se“:

Bože, dej, abychom svůj život chápali jako poslání šířit Tvé slovo také tam, kde je ho nejvíce potřeba, kde stín nedobra převažuje nad světlem Tvých slov. Prosíme, dej, aby bylo více slyšet ty, kdo se za druhé modlí. Bože, dej, aby Tvá oběť, kterou si zejména připomínáme v období půstu a pak v době Velikonoc, byla důkazem Tvé laskavosti, přítomnosti a naděje.

Dej, abychom dokázali vnímat ten zázrak, kterým nás obdarováváš. Dej, abychom dokázali v druhém vidět ne to či ono, ale Ty. Ty, tedy absolutní přítomno Tvé přítomnosti v každém z nás. Aby i naše já bylo Ty a bylo zážitkem víry, světlem našeho vidění, díky kterým můžeme vidět věci, které jsou skryté, ale podstatné.

Dej, abychom na své cestě nepropadali únavě, vyhoření, suchosti, tmě. Naše cesta víry často vede složitou a dramatickou krajinou; ta cesta je něco, o co se s námi Kristus rozděluje. Ale zároveň, nám dává útěchu a radost. Prosíme, dej, abychom si dokázali útěchu a radost ve svých srdcích uchovat, nechat vstoupit hluboko do sebe pro chvíle zkoušek a dokázali se pak i v takových chvílích radovat.

Modlíme se za děti, jejich úsměv a radost, za cestu jejich poznávání Tebe, Bože Otče. Zvlášť se modlíme za děti týrané, osamocené, děti, které propadají úniku k sebepoškozování, v beznaději, prázdnotě domova, ke špatným partám nebo svodům drog. Modlíme se za požehnané věkem a s životními zkušenostmi, aby žili ve Tvém zázraku a milosti, aby byli obklopeni zájmem druhých, láskou, povzbuzením a pochopením.

Modlíme se za nemohoucí, nemocné, zraněné. Za jejich příbuzné, přátele a ošetřovatele, aby nacházeli v Tobě útěchu a radost z Tvé přítomnosti. Modlíme se za nezaměstnané, aby v Tobě nacházeli trpělivost a naději.

Modlíme se za mocné, aby nacházeli odvahu řídit se Tvým učením a moudrostí. Zvláště pak se modlíme za novou prezidentku Slovenské republiky. Modlíme se za média, aby se nebála šířit pravdu a porozumění.

Modlíme se za oběti válek, neštěstí. Modlíme se za uprchlíky, lidi bez domova, aby se jim dostalo vlídného přijetí a pohostinství…

Modlíme se za bohatou a štědrou úrodu, modlíme se za dostatek vláhy a svěžesti.

Zvláště se pak modlíme za sestru Dagmar Bružovou, Martu Kadlecovou a další sestry a bratry, jejichž zdraví podlomil úraz či jiná skutečnost

Modlíme se za Tvou církev, aby byla strážcem a ochráncem Tvého slova a mohli jsme zachovat věrnost a lásku tomuto společenství, kterému jsi řekl Ano, a které stále svým duchem obnovuješ. Modlíme se za názorové sbližování církví, aby tak byly vzorem pro ty, kterým je nesourodost překážkou víry.

Přimlouváme se za našeho bratra faráře, sborovou sestru, sestru kurátorku, za staršovstvo. Přimlouváme se za všechny farníky a nejenom z našeho sboru, aby šířili Tvé Slovo a dobro, které Tvé Slovo zvěstuje.

Každý sám za sebe Tě pak, Pane, prosíme ve své tiché přímluvě.

Pro Ježíše Krista, Tvého Syna, našeho Pána, který s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje navěky věků: přimlouváme se, abychom při poznání Tebe, a tedy Lásky, Krásy, Dobra a Pravdy, nechali do svého života vstoupit Údiv nad Krásou, kterou nám zjevuješ Učením a Darem, který nám neseš. Amen.

Michal Janeček 31. 3. 2019

číslo 191, duben 2019
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
ANKETA – Podpora neziskových organizací
Křížová cesta
Adopce na dálku
Adopce na dálku – dopis od Joanathana
Neuvěřitelné výročí a srdečné blahopřání
Křesťanství a politika
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).