Vinohradský sbor ČCE

ANKETA – Podpora neziskových organizací

Posláním církve je být tu pro druhé. Sbor je naplňuje také tím, že chce podporovat neziskové organizace, které ostatním různým způsobem pomáhají. Aby tato podpora nebyla nahodilá a umožnila vytvoření dlouhodobějšího vztahu, rozhodlo se staršovstvo pro cílenou podporu několika vybraných organizací. Chtěli bychom vybrat dvě organizace, které bychom aktivně a soustavně podporovali a navázali s nimi užší vztah.

Prosíme vás proto o vaše návrhy. Po celý duben můžete napsat svoje návrhy na připravené lístečky a vhodit do označené krabičky vzadu v kostele.

O každý vztah je třeba pečovat – iniciovat ho, připomínat, prostředkovat ho. Součástí lístku je proto i otázka, zda byste se jako navrhovatelé byli ochotni ujmout i této role „garanta vztahu“. Neznamená to, že by vše bylo jen na vás, ale že byste vztah k navržené organizaci měli na paměti a aktivně se na něm podíleli. Pokud jste k této roli ochotni, napište na lístek také svoje jméno a kontakt na sebe.

Po skončení ankety vybere staršovstvo z navržených organizací dvě, které by v následujících letech sbor podporoval. Podpora může mít různou podobu: poskytnutí určité částky z výtěžku sborového domu, uspořádání benefičních koncertů i jiných akcí ve prospěch organizace, uspořádání archových sbírek, informování o činnosti organizace při sborových akcích a ve sborovém zpravodaji, dobrovolnictví aj. O formách spolupráce bude sbor s organizacemi jednat.

číslo 191, duben 2019
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
ANKETA – Podpora neziskových organizací
Křížová cesta
Adopce na dálku
Adopce na dálku – dopis od Joanathana
Neuvěřitelné výročí a srdečné blahopřání
Křesťanství a politika
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).