Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita v Praze v roce 1993 založila projekt Adopce na dálku. Vinohradský sbor se do této akce připojil v roce 2004, od té doby podporoval několik chlapců a dívek z Indie a Ugandy. V současné době podporujeme dívku – mladou ženu Kalpanu, a chlapce Joanathana, kterému je 8 let, oba dva úspěšně studují, bydlí v Indii.

Náš roční příspěvek na každého činí 4900 Kč.

Tento příspěvek nedostane podporovaný přímo „do ruky“, ale Arcidiecézní charita Praha posílá finanční prostředky na účty partnerských organizací, se kterými má smluvně ujednána pravidla fungování programu. Ty poté zajišťují úhradu nákladů spojených se vzděláváním dětí: některé náklady hradí přímo ve školách (školné, v některých případech uniformy, mimoškolní aktivity, doučování), jindy nakupují kvůli množstevním slevám ve velkém (např. školní pomůcky, vánoční dárky), některé náklady proplácejí přímo rodinám (např. zdravotní péči, ale v některých případech také školné, dopravu do školy apod.).

V průběhu podpory píší děti 2x ročně, a to vždy před Vánoci a během Velikonoc nebo v letních měsících (termín druhého dopisu se v jednotlivých oblastech liší). Jednou ročně (v závislosti na termínu konce školního roku v cílové zemi) zasílá partnerská organizace roční zprávu se školními výsledky a aktuální fotografií dítěte.

Budeme rádi, pokud se někdo nový připojí ke stávajícím členům „kolektivní matky“, protože v poslední době se objem příspěvků snížil. Přispět můžete jakoukoli částkou, v hotovosti, u sborové sestry, na příjmový doklad, nebo bezhotovostně, což preferujeme, na číslo účtu našeho sboru: 35946349/2010, s variabilním symbolem, to je Vaše osobní číslo a se specifickým symbolem 9, podle kterého poznáme, že se jedná o platbu na „adopci“. Tento dar bude samozřejmě započten do celkové částky darované sboru, na kterou dostanete pro příslušný rok potvrzení pro daňové účely. Hledáme také dopisovatele, nejlépe z řad dětí nebo mládeže, korespondence probíhá v anglickém jazyce! Sborová sestra Vám ráda podá bližší informace.

Jarmila Raisová

číslo 191, duben 2019
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
ANKETA – Podpora neziskových organizací
Křížová cesta
Adopce na dálku
Adopce na dálku – dopis od Joanathana
Neuvěřitelné výročí a srdečné blahopřání
Křesťanství a politika
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).