Vinohradský sbor ČCE

Kázání v neděli 8. 10. 2023 (Zdeněk Šorm)

Čtení: 3. Mojžíšova 23,37 – 43

Kazatel 2,24 – 26 + 1.Tim 4,1 – 5

Sestry a bratři,

dnešnímu svátku „Díkůčinění“ obvykle nepřikládáme takový význam, jako mají třeba Vánoce nebo Velikonoce. Nemá ani přesný termín. A doma se na výzdobě taky asi neprojeví. Ale možná je to chyba. Mojžíšův zákon řadil slavnost díkůvzdání za úrodu mezi tři základní a největší svátky Izraele, lidu víry. Vděčné radosti se měli oddat všichni beze zbytku – včetně dětí, otroků, bezdomovců i cizinců. A to nejen na den, ale rovnou na týden. Sedm, respektive osm, dní měli slavit a radovat se z boží štědrosti. Díků není nikdy dost. Bez nich se totiž i ze zbožnosti snadno stane ďáblova udička.

Je to zvláštní paradox, že jsme se, my křesťané, zapsali do myslí lidí jako ti, kdo život omezují spoustou zákazů; kdo k požitkům, které život nabízí, přispěchají vždycky s varovně vztyčeným prstem a zdůrazňují odříkání. Tak se to vžilo – ideální křesťan je asketa, povznesený nad tělesné potřeby, střídmý puritán, který se vystříhá tělesných požitků, aby zachránil svou duši. A není to jen přežitý obrázek z historie. Dodnes se, my křesťané, často nejhlasitěji ozýváme, když jde o nějaký zákaz, který se týká manželství, erotiky nebo konzumu. Samozřejmě, vždycky to není neopodstatněné, ale ta jednostrannost je přinejmenším podivná. Apoštol Pavel by asi ani dnes neváhal napsat, že to zavání pokrytectvím, peklem a posedlostí.

Jistěže se víra projevuje svobodou, která si někdy dovede některé věci odříct. Stejně tak se ovšem projevuje svobodou, která si jich naopak dovede s radostí a hojně užívat. Nejen apoštol, ale už starozákonní kazatel vidí právě tohle jako znak skutečné důvěry a přijaté boží lásky.

Radovat se z toho, co člověk má, užívat si života, to totiž vůbec není samozřejmost. Sám na sobě to pozoruju. Moc to neumím. Rutka vám to potvrdí. Často nesmyslně škudlím. Ale ono to o nás platí asi obecně. Patříme k té části světa, která žije v hojnosti. A přesto se ozývají spíš stížnosti, nářky, ustaranost, a nikdo nemá na nic čas. Jen si představte, jakou odpověď by asi dostal Mojžíš na tu výzvu, abychom týden všeho nechali a jen se před Bohem vděčně veselili. Vždyť my si kolikrát nedovedeme udělat čas ani na tu hodinku v neděli dopoledne. Natož na nějakou týdenní radostnou bohoslužbu.

Ne že bychom si užívat nechtěli. Chceme. Ale právě proto často nestíháme. I když si chceme dopřát, býváme ve vleku. Pro jedno nestíháme druhé. Nemůžeme svůj čas jen tak něčemu nebo někomu věnovat. Pronásleduje nás pocit, že nám něco jiného uteče.

Kdepak, užít si toho, co máme, to vůbec není samozřejmé. To chce právě důvěru, která dává svobodu a kuráž. A také poznání.

Není to ani tolik otázka toho, kolik člověk má, ale spíš toho, jak věci, které má, vidí, jak jim rozumí, co pro něho představují. Bible nás učí za vším, co k životu máme, vidět Boha. Představuje nám svět jako boží stvoření, které pro nás připravil. A to vymezuje všemu, co nás obklopuje, význam především dvojím způsobem.

Jednak je to jen stvoření. Není to život sám, není to božské, nemá to samo v sobě moc, která by nás mohla obdařit štěstím a pokojem. Komu to uniká, toho si jeho potřeby a věci zotročí. Stane se závislým. A to život vždycky ničí. Naplní ho to starostí, úzkostí a strachem.

Jednak je to ale stvoření boží, tedy dobré. Není třeba se toho bát. Není pravdivé něco z toho démonizovat. Samo o sobě nás nic z toho nemůže uvrhnout do zkázy ani život zdeformovat. Stane-li se to, není příčinou věc sama o sobě, ta příčina je v nás.

Proto nemá cenu žádné odříkání. I když se vydává za zvláštní projev zbožnosti, je to jen bohapustá lež. Nepomůže. Uspokojí leda tak naši pýchu. To, co nás skutečně očišťuje a osvobozuje, je právě vděčnost, ke které nás dnešek opět vybízí. Nic, co se přijímá s díkůvzdáním, nám nemůže být ke škodě.

Vděčnost je prevence proti tomu, abychom dobré boží dary zdeformovali, aby se nám z nich stal bič, břemeno, pouta, nebo zloděj, který nás okrádá o čas, o přátele i o život sám.

Vděčnost z nás vytěsňuje ďábelskou pýchu, která se domnívá, že se může stvořit a zajistit sama, ve které je pro nás všechno – nejen požitky těla, ale i výšiny ducha – jen nebezpečným svodem. Kdo děkuje, dělá-li to opravdu upřímně, ten se nemusí bát. V jeho životě budou mít věci dobré místo. Budou mu k radosti a užitku, které nám Bůh přeje a pro které je stvořil.

Kdo totiž děkuje, ten není nevšímavý, ten vidí, že věci nejsou samozřejmé – že semeno v zemi nevzklíčí jenom proto, že ho tam zasel; že se nápad v jeho hlavě nevylíhne prostě kdykoli se mu zachce, nebo když se dostatečně soustředí; že kdyby se nenarodil právě svým rodičům a nesetkal se s lidmi, kteří mu byli dáni, nebyl by vůbec tím, kým je. Kdo děkuje, ten nestačí žasnout. A to si ho pak stěží může osedlat pýcha, závist nebo zapšklost.

Kdo děkuje, ten zkrátka ví, že to, co má a čím je, dostal. Nebude v tom proto hledat svoje sebepotvrzení a nestane se na tom proto ani závislý. Jeho jmění, postavení, kvality a schopnosti nebo zážitky pro něho nebudou trumfem v soutěži s druhými. Nebude od nich odečítat hodnotu svého života, a proto se ani nedostane do jejich vleku. Nebudou ho honit ani pronásledovat. Auto bude mít proto, aby s ním jezdil, aby někoho svezl a navštívil známé, ne aby se předvedl nebo si dodal sebevědomí. O zahrádku se bude starat, protože ho to těší a ne třeba proto, aby sousedi neřekli nebo aby je trumfl. Pokud si může něco dovolit, nebude se s tím předvádět ani nebude mít potřebu to omlouvat. A pokud nebude mít všechno podle poslední trendů, tak ho to nerozhází.

Kdo díky vděčnosti ví, co všechno dostal, tomu také dochází, jakou štědrostí je obklopen. A to je ten nejlepší a nejúčinnější lék proti ustaranému strachu z budoucnosti; proti tomu, aby kvůli starosti o živobytí všechno ostatní vzdal; proti pocitu ohrožení, ve kterém musí člověk myslet vždycky nejdřív na sebe a který mu žádnou štědrost ani velkodušnost nedovolí. Jen ten, kdo poznal, jak mnoho dostává, dokáže být opravdu štědrý. Může dávat s radostí, spontánně a bez kalkulu, zda se mu to vrátí.

A bez toho lze stěží prožít skutečnou lásku, vzájemnost a radost z nečekaných překvapení, které potvrzují naději. Bez toho je jen obchod, ve kterém není prostor ani na to, aby člověk dělal věci jen tak – pro potěšení nebo ze zaujetí. Všechno je podřízeno účelovosti. A i pro věci nové mu bez té poznané štědrosti bude chybět kuráž. Protože naděje není věcí odhadu, ale důvěry.

Ano, Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává mnohem víc než jenom to, co naše tělo potřebuje. Spolu s tím mu dává i moudrost, poznání a radost, svobodu a naději, kterým se ve vděčnosti daří.

Přijměme tedy, bratři a sestry, poselství dnešního svátku, který nás k ní znovu zve. Díků není nikdy dost. I kdybychom vděčně slavili celý život, nebylo by to přehnané. Byl by to naopak mnohem pravdivější projev víry než všechen shon, zákazy a odříkání. Svědčilo by to jenom o tom, že jsme skutečně pravdě blíž. Protože život je díky Bohu bohatá hostina. To nám má dnes potvrdit i znamení Večeře Páně. Amen.

číslo 233, říjen 2023
předchozí   další

Obsah

Kázání
Přímluvná modlitba
Po stopách Machlóna a Kiljóna
Zprávy ze staršovstva 9/2023
Zprávy ze staršovstva 10/2023
Rozhovor se Zdenou Žalskou (8)
Jak to s Hroznem začalo a bylo (2)
Na tento den neděli 22. října,
Kouzlo nechtěného
Zasmějme se
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).