Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Timothy Snyder, Tyranie

Recenze knihy

Mezi lidmi i v církvi se říkává, že politika je špína a slušní lidé s ní nechtějí mít nic společného. Z aktuálního jednání politiků jistě můžeme být znechuceni, ale ať už chceme nebo nechceme, jsme součástí politiky a jak svojí aktivitou, tak svojí nečinností ji spoluutváříme. Odpovědnost, ke které nás víra vede, se týká i této oblasti života. Biblisté by také jistě potvrdili, kolik základních biblických pojmů a vyznání má politické souvislosti.

V nepřehledné politické situaci ovšem bývá obtížné se vyznat a často také podléháme zkratu, jako by se politická angažovanost vyčerpávala jenom v tom, které politické osobnosti či straně fandíme a kterou prosazujeme. Schází obecnější, srozumitelný pohled, který by při tom konkrétně orientoval.

Proto vám chci doporučit knížku, na kterou odkazuje Erik Tabery v publikaci „Opuštěná společnost“. Jedná se o titul „Tyranie“ (podtitul „20 lekcí z 20. století“) od Timothy Snydera. Autor je profesorem historie na Yaleově univerzitě, který se věnuje dějinám střední a východní Evropy a v roce 2015 převzal v Praze Cenu VIZE 97.

Neobávejte se rozsáhlých historicko–politických studií. Timothy Snyder zvolil formu jakýchsi civilních kázání. Jsou srozumitelná, krátká, a přitom opřená o znalost historie i přehled o současné politické situaci. Každé z nich obsahuje konkrétní apel. Nejedná se ovšem o agitky pro tu či onu politickou stranu. Mají obecnější a základnější charakter – viz názvy kapitol: „Nepodřizuj se předem, Pamatuj na profesní etiku, Vykroč z řady, Přispívej na dobrou věc, Pozor na nebezpečná slova…“

Knížka je uvedena citátem Leszka Kolakovského: „Nechat se podvést – to v politice neomlouvá“. Myslím, že je dobrým příspěvkem k tomu, abychom se tohoto selhání vyvarovali. Přeju hezkou a inspirativní četbu.

Zdeněk Šorm

Vyšlo v Hroznu č. 185, ročník 2018. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech