Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Proč andělé natahují krky

Knížka kázání od Ester Čaškové, kterou v roce 2019 vydala naše církev, obsahuje celkem 34 výkladů biblických textů.

foto: kniha

Je to útlá knížka menšího formátu, má velmi poetické ilustrace i knižní obálku od Lenky Pechové; vejde se do kapsy, do kabelky i na noční stolek. Některá kázání zazněla z kazatelny v Moravči, jiná jsme mohli slyšet u nás na Vinohradech.

Číst si kázání není stejné jako ho poslouchat v neděli při bohoslužbách. Výhodou je možnost se vrátit k přečtenému, slabinou, že mnozí budou postrádat citový přednes paní farářky. Myslím, že přečíst si tyto výklady je další možnost, jak proniknout do biblických příběhů, ale i k zamyšlení, jak do našich životních příběhů zasahuje Písmo.

„Už dnes s námi Bůh tvoří nové věci a ještě daleko větší má v plánu. Je to zázrak jeho lásky, která nechce být někde daleko, v pozadí, nezúčastněná, ale naopak přímo tady. Chce nás osvobozovat od strachu, pesimismu, skepse. V Kristu nám přece dal všecko, zachránil nás od hříchu pro svou budoucnost a mocí Ducha nás do ní uvádí. Nečekejme jako důkaz přítomnosti Ducha svatého nějaké extáze. Spokojme se s nadějí, láskou a vírou. To je pro život i pro umírání křesťana dost.“ (z kázání Překvapivé „Aha“ Římanům 8,1–11; poslední odstavec str.140)

Barbora Uličná

Vyšlo v Hroznu č. 198, ročník 2020. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech