Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Ze sborové knihovničky I.

Poutník po hvězdách

foto: kohak

Knižní rozhovor s Erazimem Kohákem vydalo v roce 2001 nakladatelství Portál. Redaktor Českého rozhlasu Jiří Zajíc a ředitel tiskového centra Junáka Roman Šantora rozmlouvali s profesorem Erazimem Kohákem v průběhu let 2000 a 2001. Jeho vzpomínky na dětství v době okupace, zatčení rodičů – účastníků odboje, šťastné setkání celé rodiny na konci války, za pár let útěk celé rodiny před komunistickou diktaturou. Nelehké začátky v exilu, studium v Americe. Otázky a zvláště odpovědi nám přibližují nejen osobní život, ale i filozofické, ekologické, pedagogické a v neposlední řadě i politické názory této nevšední osobnosti. Knížka má čtyři části, každá z nich má čtyři kapitoly.

Velmi užitečný je pro čtenáře rejstřík osob na samém konce rozhovorů, členěný na deset skupin – biblické osoby, filosofové, teologové protestantští a katoličtí, ekologičtí myslitelé, psychologové, historici, spisovatelé, američtí prezidenta a čeští politici – ke každému jsou připojeny stručné faktografické údaje.

Na závěr si „poslechněte“ samotného Erazima Koháka, který zemřel 8. února 2020 v 86 letech:
„Literaturu jsem nikdy nevnímal jako nějaké umění, tedy jako něco snobského, nýbrž jako něco základně lidského, poctivého, stejně životně opravdového jako práce a láska. Celý život v sobě nesu touhu po opravdovosti. Snad je to tím, že od dětství jsem se musel stylizovat. Nejdřív byl protektorát – celým srdcem i myslí jsme byli vlastenci Československé republiky… Potom exil – nemohl jsem být tím, čím jsem byl. Musel jsem se snažit být sladitelný s tím zcela jiným americkým světem. Stejně tak, když jsem se vrátil – musel jsem za sebou nechat celou svou americkou totožnost a stát se znovu Čechem. Nebyla to přetvářka, ale vyžadovalo to vědomé úsilí a celou řadu nových znalostí, tedy zas umění. Snad proto mám rád, co je opravdové, poctivé. Mám rád fyzickou práci, mozolnaté dlaně, ryzí city, opravdové, beze všeho umu ?“

Barbora Uličná

Vyšlo v Hroznu č. 199, ročník 2020. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech