Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Tělo a duše ve zdraví a nemoci

Ze sborové knihovničky

foto: kniha

Knížka malého formátu od Zdeňka Susy, lékaře, učitele i výpomocného kazatele ČCE odráží zkušenosti lékaře. Ve výstižné předmluvě k ní píše Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc:
„Autor dovede obdivuhodně vyjádřit to, co lékař cítí při styku s nemocným a umí pojmenovat vztah k pacientovi, nikoli jen podle výsledků z laboratoře a sofistikovaných vyšetření, nýbrž pochopením jeho myšlenek, víry, jeho nejhlouběji uložených starostí i nadějí. Lidské tělo i duše mají mnoho vzájemných vztahů, které autor shrnuje do přiléhavého pojmu medicína“ souvislosti.

V úvodu své knížky píše Zdeněk Susa: „Při psaní jsem vzpomínal na své hodiny v Jaboku, oprášil jsem své starší – lékařské i církevní – články, přednášky a rozhovory, doplnil jsem je a aktualizoval.“ Mohli bychom tedy říci, že se jedná o sbírku (55) rozmanitých fejetonů, které se dotýkají jak jednotlivých medicínských oborů, tak i lékařské etiky, duševního a duchovního rozměru uzdravování.

Malá ukázka je z pořadí šestého „fejetonu“ TROJÍ SPOJENÍ a myslím si, že se hodí jako dobrá rada pro dnešní „dobu rouškovou“:

„Vždycky se vědělo, že lidé, kteří jsou na tom dobře duševně, se lépe brání nemocem. Dnes se objevují první práce, které to experimentálně prokazují – také imunita je pod vlivem centrálního nervového systému. Dříve se říkalo, že “veselá mysl, půl zdraví„. Dnes by se řeklo spíše, že kdo je “v pohodě„, má lepší imunitu. Samozřejmě, že účinek duševní pohody není stoprocentní – není to celé zdraví, ale ta příslovečná půlka stojí za to: Kdo je “v pohodě„, bude se lépe cítit tělesně, bude se lépe bránit nemocem, a pokud přece onemocní, bude se lépe léčit.“

Barbora Uličná

Vyšlo v Hroznu č. 200, ročník 2020. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech