Výběr z Hroznů  obsah   předchozí  další

Ze sborové knihovničky

V roce 2012 vydalo nakladatelství Vyšehrad pátou knihu v edici Rozhovory nad biblí s názvem „Má to smysl“, ve které jsou zachyceny úvahy Petra Pokorného nad nedělními perikopami liturgického kalendáře.

Po krátkém úvodu následuje 40 rozhovorů o biblických textech, závěrečná část knihy nazvaná VZPOMÍNKY má čtyři kapitoly, z nichž tři jsou věnovány autobiografii Petra Pokorného a v poslední, čtvrté části tohoto dialogu se autor věnuje svému životnímu vzoru – významné osobnosti evangelické teologie Josefu Bohumilu Součkovi.

Následující ukázka je z 34. rozhovoru nazvaného „Naděje navzdory lidské slabosti“, který se zamýšlí nad Druhým listem Timoteovi 2,8–13:

Navzdory šířící se deziluzi, skepsi, nihilismu a sobectví se dnes mezi lidmi projevuje stále více touha dělat něco smysluplného a skutečně lidského. Mnoho mladých lidí si uvědomuje, že v jejich životě má nejzřetelnější smysl pomáhat slabým, starým a postiženým lidem. Proto jich takové množství pracuje v neziskových organizacích jako dobrovolníci. Nápadná je také snaha mnoha našich spoluobčanů uchovat přírodu a zajímavé tradice i památky z minulosti pro příští generace. Co lidem, kteří všechny tyto chvályhodné činnosti dělají, chybí, aby mohli mít skutečnou naději pro svůj život?

Chybí jim jasná perspektiva, s níž by měli přijít křesťané, kteří by měli srozumitelně sdělit, že všechny tyto snahy mají společného jmenovatele a že v malém jsou to projevy téže moci, kterou poznali v Kristově zmrtvýchvstání.

Proto vyznáváme, že se blíží „den“, a proto jdeme vstříc jitru, a ne rozpadu, nicotě a noci. S tímto zaměřením pak mohou lidé formovat své životy a s touto perspektivou se také mohou všechny uvedené aktivity slévat do jednoho společného proudu.

Poznámka autorky anotace:
Pro naši rodinu Novotných má Petr Pokorný zvláštní význam. V době, kdy maminka a její sestra chodily „do mládeže“, vedl tuto mládež vikář Petr Pokorný, který také přijímal tatínka do Vinohradského sboru, když jako katolík žádal o přestup (vstup) do ČCE. A za pár měsíců na konci roku 1960 právě Petr Pokorný oddal v našem kostele mé rodiče.

Barbora Uličná

Vyšlo v Hroznu č. 201, ročník 2020. Celé číslo najdete zde.   Vydává sbor ČCE v Praze na Vinohradech