Vinohradský sbor ČCE

Čtete historii?

Přiznám se, že dokud jsem neměla čtení historie vinohradského sboru v Hroznu "v popisu práce", trošku jsem ho odbývala. Od té doby, co v rámci korektorských povinností pročítám Hrozen od A až do Z, zamýšlím se nad historií sboru nejen kvůli správné stylistice či pravopisu. To přemýšlení není vždycky radostné. Z přelomu devatenáctého a dvacátého století na nás občas dýchne to, co dobře známe i z "moderní" doby kolem nás : elitářství, prosazování sebe sama, uražená ješitnost, různé spory. Nic, co by člověk měl radostně čerpat z odkazu křesťanských předků, i když i v kronikách se asi snadněji popisují neshody a spory než třeba každodenní nenápadná věrnost ve víře a v modlitbách. Jedno je jisté - dnes, ve 21. století, nejsme lepší než oni. Ani nám se nebude svou vlastní silou dařit zvládat lépe a radostněji vše, co sborový život s sebou nese. Jedinou nadějí, jak žít i přes rozdílné názory spolu v pokoji, je pokoušet se stále znovu poznávat Boží vůli pro docela konkrétní vztahy a problémy, řídit se podle ní více než podle vlastních měřítek a mít druhého za přednějšího sebe.

jaš

číslo 32, duben 2003
předchozí   další

Obsah

Kázání
Čtete historii?
K dějinám vinohradského sboru VI
Syn zapuzený
Šabat a šoulet
Ohlášky

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).