Vinohradský sbor ČCE

Informace ze schůzí staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 10. dubna mimo jiné:

 • zvolilo kurátorem sboru opět bratra Aleše Laichtera, místokurátorem bratra Jakuba Šilara a předsedou staršovstva faráře sboru, bratra Martina T. Zikmunda
 • s radostí přijalo, že sestra Lenka Paynová, nově zvolená náhradnice staršovstva, se zapojuje do práce křesťanské služby v našem sboru
 • schválilo termín konfirmace - Svatodušní neděle 8. června
 • vzalo na vědomí, že sborová sbírka na opravu fasády činí 21.984 Kč
 • Staršovstvo na své pravidelné schůzi 15. května mimo jiné:

 • projednalo pořad bohoslužeb 8.6. - svatodušní neděle: v 9.30 bohoslužby s konfirmací a se slibem staršovstva
 • hovořilo o přesunutí mateřského centra, vedeného Evou Šormovou, do prostor domovinky a o možném přerušení programu ubytovávání studentů v našem domě
 • projednávalo provozní a případné finanční dopady ukončení nebo změny smluvních vztahů se společností Lupulus, která využívá na základě nájemních smluv prostory kostela a obchodní prostory na Z od vchodu
 • (es)

  číslo 33, červen 2003
  předchozí   další

  Obsah

  Velkopáteční kázáni
  Pastorační služba v nemocnicích
  Informace ze schůzí staršovstva
  Historie vinohradského sboru VII
  Ke sborovému hospodaření
  Slovo ke konfirmaci
  Oslovení konfirmandů

  Archiv

  Výběr z Hroznů
  ročník 2020
  ročník 2019
  ročník 2018
  ročník 2017
  ročník 2016
  ročník 2015
  ročník 2014
  ročník 2013
  ročník 2012
  ročník 2011
  ročník 2010
  ročník 2009
  ročník 2008
  ročník 2007
  ročník 2006
  ročník 2005
  ročník 2004
  ročník 2003
  ročník 2002

  Ke stažení

  Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

  Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

  Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

  Bulvární plátek LIS, rok 2007

  Bulvární plátek LIS, rok 2005


  Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).