Vinohradský sbor ČCE

Oslovení konfirmandů

Milí konfirmadi: Petře, Jonáši, Filipe, Blanko, Aničko, Lenko, Martine, Štěpáne a Time! Strávili jsme spolu dva roky v konfirmačním cvičení, na jehož vedení jsme se podíleli s Evou. Čas s vámi se nám velmi líbil. Máme radost z toho, že vrůstáte do obsahů biblické víry a zároveň do vztahů mezi sebou i s jinými lidmi v rámci sboru. Dnes jste konfirmováni a přijati mezi "vyškolené" členy sboru. Víte zároveň, že učednictví je celoživotní proces, spočívající jak v naslouchání, učení se, přijímání, tak ve vydávání svědectví slovem i činem. Přejeme vám, abyste v cestě za Kristem nacházeli už nyní v čase dospívání a pak vždy znovu i v dospělosti ukotvení, uspokojení a zalíbení. A vězte, že v našem sboru i v širším společenství církve máte svůj domov, své zázemí, své místo. Vyjděte tedy na svou pouť víry s vědomím, že v karavaně máte hodně známých, kteří vás mají rádi s nimiž se můžete vzájemně sdílet, povzbuzovat a pomáhat si. Tak ať se vám dobře šlape!

Martin T. Zikmund

číslo 33, červen 2003
předchozí   další

Obsah

Velkopáteční kázáni
Pastorační služba v nemocnicích
Informace ze schůzí staršovstva
Historie vinohradského sboru VII
Ke sborovému hospodaření
Slovo ke konfirmaci
Oslovení konfirmandů

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).