Vinohradský sbor ČCE

Sborový tábor 2004

Již po sedmé se připravoval na Vinohradech dětský tábor. Jednou se tábor nekonal, protože voda zaplavila naše tábořiště. Za těch sedm let se hodně událo, leccos se změnilo, leccos zůstalo stejné. Největší změnou je snad přesun místa pobytu ze stanů do prostorné fary ve Velké Lhotě a také někteří vedoucí zůstali doma.

Co zůstává, je touha strávit dobrodružství ve společenství rozdílných temperamentů a povah, přání i individualit. Všichni jsme se dali nadchnout společenstvím nad slovy Bible, modlitbou a zpěvníkem, hrami a společnou vzájemností. Najednou jsme se ocitli ve společenství těch, kteří dávají všanc svou individualitu ve prospěch ostatních. A tak to někdy šlo trochu ztuha, jindy tak lehce, jako když nůž krájí máslo.

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli být co nejvíce v lesích, které Velkou Lhotu obklopují. Abychom více pronikli do lhoteckého okolí, sestra Melmuková nám něco pověděla o Telči. Také bratr Esterle nám ukázal, jaké bohatství najdeme v evangelickém zpěvníku. Děti se zaujetím poslouchaly a zpívaly. V úžasu si uvědomily, co přes čtyři sta let může sloužit, používat se, a přitom nezestárnout. Také přes sobotu a neděli přijelo několik návštěv. V jídelně to hučelo jako v úle a místa se skoro nedostávalo. Mládežníci s bratrem farářem ještě více pronikali do historie kraje v pěších výletech. Staré Město, Slavonice, Landštejn i Jindřichův Hradec prošli jako poutníci.

Co dodat? Děti, vedoucí, program, jídlo, práce, veselí, smutek, zábava i nuda, poslušnost i zlobení, koupání, chození, slunce i déšť, ráno a večer, noc, odpočinek, úraz, to vše nás míjelo a nějak se v nás ukládalo. Jsem vděčná za to, že jsme to vše mohli prožít, a přitom jsme dostali ještě trochu navíc. Bylo to vědomí blízkosti Boží lásky a péče.

Děkuji všem, kdo se na tomto dobrodružství podíleli. Hlavně Pavlovi za to, že nás sytil a zastal vše, co potřebovalo poopravit, podržet a usměrnit. Děkuji také Filipovi, že s nesmírnou vynalézavostí a smyslem pro inovaci děti zaujímal svým nasazením pro každou legraci a kulišárnu. Alence, Lucce i Benovi za tmel, který spojoval nás všechny dohromady, a za drobnou práci, která není skoro vidět, ale pozná se, když není vykonána. V neposlední řadě bratru faráři za jeho slovo i starost. Nesmím však opomenout děti, bez kterých by dětský tábor nebyl dětským táborem. Jsem vděčná Pánu Bohu, že Vinohrady mají děti, které se nebojí vykročit do společenství církve, i když doba je zve na zdánlivě atraktivnější podniky.

Nakonec vděčně děkuji Pánu Bohu za jeho ochranu, že jsme se všichni ve zdraví vrátili domů. Děkuji za to, že nám Pán dal poznat, jak společenství pod jeho slovem proměňuje naše životy, posiluje nás na cestě víry, nenechává nás samotné a ukazuje nám cestu pro všední dny našeho života. Děkuji za poznání, že nás má ve své péči živý Pán.

Eva Šormová

tábor 2004
Pestrý program tábora zahrnoval jak hry v přírodě, tak i řemeslné práce ve společenské mísnosti. Na snímku nahoře děti vyrábějí kašírovanou hlavu maňáska z novin a ze škrobu.
tábor 2004
Kostel ve Velké Lhotě před bohoslužbou
tábor 2004
Vedoucí tábora Eva
tábor 2004
K táboru patří zdravé emoce při hře...
tábor 2004
... i pracovní soustředění
tábor 2004
Chyť mě, když to dokážeš! Jako ryby ve vodě se cítili účastníci této hry na rybáře, kteří se snaží o co největší úlovek.

foto Zdar Šorm

číslo 45, září 2004
předchozí   další

Obsah

Jakož i my odpouštíme
Sborový tábor 2004
Čtení o hudbě (1)
Nové staršovstvo (1)
Z historie vinohradského sboru XIX
Z jednání staršovstva
Program sborových akcí

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).