Vinohradský sbor ČCE

Knihy k užitku i potěšení

Na poslední schůzi staršovstva se v rámci projednávání úprav vstupní haly sborových místností a farního úřadu a kanceláře objevil také nápad velmi úzce související s knihami. Jedná se o to, že sbor má k dispozici poměrně velké množství literatury — tedy knížek nejrůznějšího zaměření, rozsahu, i stáří (včetně nejnovějších nákupů), které ovšem většinou bez většího využití odpočívají víceméně nepřístupné v různých poličkách a knihovničkách bez toho, aby byly k užitku a sloužily všem členům sboru. Jistě ne všichni ve sboru jsou velcí čtenáři, ale řada by se jich jistě našla, kdo by měli tyto knížky, které jsou sborovým majetkem, rádi k ruce, k prolistování, k vypůjčení — zkrátka ke čtení nebo ke studiu. Ve zmíněném nápadu úprav vstupní haly bylo hlavní to, že by zde (nebo možná někde jinde ve veřejném sborovém prostoru) byla k dispozici knihovna (nebo knihovnička), kde by knížky ze sborových zásob byly na očích a přístupné všem, kteří by o ně měli zájem.

Definitivní technické řešení nebylo zatím nalezeno, ale všeobecný souhlas s tím, aby tyto knihy opravdu čtenářům sloužily, byl jasný. Než tedy bude vymyšleno, jak a kde budou knížky vystaveny a stanoven systém a podmínky vypůjčování, rozhodli jsme se seznamovat čtenáře Hroznu, o jakou literaturu se vlastně jedná. Průběžně si budeme také kratšími profily přibližovat nové přírůstky knihovny i ten starší dobrý a nejdůležitější základ.

Je nutné připomenout, že protestantské církve se vždy vyznačovaly písmáctvím, což zjednodušeně znamená postavení důrazu na čtení Písma Svatého, tedy Bible. To čtení se přitom nemá odehrávat jen v kostele a dalších shromážděních, ale k četbě měl být veden každý člen církve a sborů. Ke čtení pak následně neslouží jenom Bible, ale zákonitě navazuje také řada pomůcek k jejímu detailnějšímu pochopení (slovníky, konkordance, výklady jednotlivých částí a knih, mapy apod.), ke čtení je určena i další rozsáhlá biblická literatura, knihy významných církevních autorit a myslitelů, historické knihy a návazně i různé příručky, vhodně zaměřená beletrie, cestopisy, básně, knížky pro děti, hudební literatura ale i časopisy a noviny.

To všechno se nachází také v naší knihovně a může sloužit i členům našeho sboru. Znovu připomínáme, že se nejedná jen o nějaké letité nečtivé a neaktuální tisky (jsou tu ovšem i letité, a přesto velmi zajímavé a stále aktuální tituly), ale také o knížky veskrze současné, které vyšly skoro včera a doma je nemáte možná jen proto, že o nich nevíte, nebo že jsou přece jenom poněkud dražší a kvůli jednomu přečtení váháte s jejich nákupem. Takže taková literatura bude v nabídce naší sborové knihovny, určené k případnému prolistování a vypůjčování.

Příště přineseme konkrétní recenze a náměty na zajímavou četbu. Každý, kdo rád čte, přitom může napsat krátkou anotaci nebo doporučení daného titulu i pro ostatní. Nikdo totiž není schopen přečíst všecko a je dobré mít si podle čeho vybírat a získat základní orientaci o čem daná knížka je.

Miloš Lešikar

Recenze

Jan Amos Komenský: Informatorium školy mateřské

(průvodní studie Noemi Rejchrtová – Josef Langmeier, ilustrace Anna Kopecká)
Kalich 1992

Soustavné pojednání o výchově předškolních dětí, které J. A. Komenský psal v napjatém očekávání postupu saských protestantských vojsk proti Habsburkům: „Kdyby se podařilo pro Čechy a Moravu získat někdejší svobodu vyznání, nepomůže radostné opojení, protože rekatolizace zanechala vážné následky. Písmo svaté učí, že pod nebem jiné cesty k napravení zašlostí našich není, jediné mládeže dobré vedení.“

Je to kniha o výchově dítěte v „klíně mateřském“, tedy výchově u matky a matkou, ale nezapomíná se v ní ani na význam otce a ostatních, kdo se na rodinné výchově podílejí.

Miloš Lešikar

číslo 57, říjen 2005
předchozí   další

Obsah

Bydlíme pod věží
Knihy k užitku i potěšení
Nebyly to jen náhody
Z historie vinohradského sboru XXVI
Básně Davida Rejchrta
Povídání o Mateřském centru
Ze staršovstva
Sborové akce v říjnu
Písničky pod vobraz(y)

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).