Vinohradský sbor ČCE

Ze staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 8. 9. mimo jiné:

  • zhodnotilo velmi kladně letní tábor rodin a dětí v Orlovech a vyslovilo dík všem, kdo se
  • podíleli na jeho přípravách a průběhu, zvláště Zdeně Novotné;
  • prošlo plány jednotlivých činností sboru (vyučování náboženství, konfirmační cvičení a schůzky mládeže, setkávání střední generace, biblické hodiny, schůzky starších věkem, křesťanská služba, provoz mateřského centra) na tento školní rok;
  • vzalo na vědomí rezignaci bratří Jiřího Svobody (zdravotní a rodinné důvody) a Ivo Mareše (nástup na vikariát) na funkci presbytera. Na jejich místo postupují bratr Tomáš Osladil a sestra Jasna
  • Krupičková

(es)

číslo 57, říjen 2005
předchozí   další

Obsah

Bydlíme pod věží
Knihy k užitku i potěšení
Nebyly to jen náhody
Z historie vinohradského sboru XXVI
Básně Davida Rejchrta
Povídání o Mateřském centru
Ze staršovstva
Sborové akce v říjnu
Písničky pod vobraz(y)

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).