Vinohradský sbor ČCE

O sboru v Merklíně

Sbor v Merklíně vznikl v přestupovém hnutí v letech 1919-1922. Po mnoha farářích v něm od roku 2003 slouží farář Jan Satke, který současně spravuje také evangelický sbor v Přešticích. To umožňuje tzv. „sdružení sborů“ v Merklíně a Přešticích. Současný počet členů je 64. Kromě pravidelných setkání pořádá sbor např. letní tábory pro děti — konají se v Habarticích u Klatov. Jedná se o stanový tábor, kterého se každý rok účastní okolo 10-20 dětí. Tábor má vždy své téma, které pak formuje celotáborovou hru i jednotlivé soutěže. Cílem je podporovat všestranný rozvoj dětí a předávat křesťanské hodnoty. Tábory jsou pořádány ve spolupráci s YMCA Klatovy.

Sbor se stal zakladatelem střediska Diakonie v roce 1992. Jeho posláním je poskytovat potřebnou pomoc a asistenci handicapovaným, zejména dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Provozuje Domov pro těžce postižené děti na Radosti, dílny, chráněné bydlení, respitní péči a pečovatelskou službu v Merklíně a okolí. Součástí Diakonie je též Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín. V obou zařízeních začíná den ztišením. Jednou týdně se konají biblické hodiny, které připravuje farář sboru (středisko) a sestra M. Wildová (škola).

V Merklíně mají pěkný kostel z roku z roku 1932, v poslední době však museli na něm provést několik oprav, které je finančně zatížily. Teď nutně potřebují provést rekonstrukci havarijního stavu komína, který je veden věží kostela — jiné řešení není možné, protože ho nedovolí památková péče. Cena opravy komína je odhadnuta na 450 000 Kč — šlo by o celkovou rekonstrukci, která je dle vyjádření odborníků nutná k dalšímu používání. V kostele bydlí rodina správce, topení je tedy nutná záležitost. Merklínští uvažují o alternativní formě zdroje tepla — zatím to vypadá na tepelné čerpadlo, které by vzhledem k ceně opravy komína stálo pouze polovinu, i tak se ale jedná o vysokou částku. A právě sem byl směrován náš příspěvek. Jak píše bratr farář, pomohl merklínským jak prakticky, tak morálně, povzbuzením, že nejsou sami.

Z letáku merklínského sboru a dopisů seniora J. Marvána a faráře J. Satkeho sestavila jaš

číslo 70, prosinec 2006
předchozí   další

Obsah

Neboj se
Ohrožuje islám Vinohrady?
Nejdůležitější na sboru je, aby byl….
Ke kořenům našeho evropanství III.
Škola Boží služby v Collegeville II.
Konfirmace
O sboru v Merklíně
Z historie vinohradského sboru XXXIII.
Štědropolední oběd
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).