Vinohradský sbor ČCE

Ekumenické setkání na Londýnské

„Sklání se lesní zátoka
v rytmu horských potoků,
ten rytmus zjevuje mi Tebe,
Předvěké Slovo.
Jak předivné je Tvé mlčení
ve všem, čím odevšad promlouvá
stvořený svět…
co spolu s lesní zátokou
sestupuje níž každým úbočím…
to vše, co s sebou unáší
stříbřitá kaskáda potoka,
který v rytmu padá shůry
nesený svým vlastním proudem…“

„Sklání se lesní zátoka
v rytmu horských potoků…
Pokud chceš nalézt pramen,
musíš jít vzhůru, proti proudu.
Prodírej se, hledej, nevzdávej se,
víš, že někde tu být musí —
Kde jsi prameni? … Kde jsi, prameni?!“

Těmito verši z Duchovní závěti Jana Pavla II. uvedl svou promluvu na adventním setkání vinohradských a novoměstských křesťanů bratr Josef Čunek, S.J., prefekt jezuitské komunity na Karlově náměstí. Místo konání bylo pro tentokrát zvoleno na Londýnské ulici u adventistů. A byla to dobrá volba. Bratr kazatel Radomír Jonzcy se svým asistentem se rozhodli pro klubový večer. Seděli jsme po 3-4 u kulatých stolečků, na nichž byl nachystán ovocný čaj, tyčinky a sušenky. Zkrátka lepší než v kině na Perštýně. Poselství Josefa Čunka se neslo mýtopoeticky (verše papeže v kombinaci s 2. kapitolou Genesis), v tomto duchu pokračoval i ochranovský kazatel bratr Bohuslav Kejř, který přečetl dvě básně Marie Rafajové. A umělecký přednes zazněl do třetice od metodistické kazatelky sestry Aleny Procházkové, která však místo lyriky použila prózu. Působivé písně nám průběžně zpívali mládežníci od sv. Ignáce. Nechyběly ani humorné historky a společný zpěv vánočních koled. Modlitební ztišení pak potvrdilo, že jsme se sešli nejen ve jménu Páně, ale také s očekáváním na Pána. Na Toho, který přichází i do našich předvánočních honiček. Na Toho, jenž má moc přinést ten POKOJ, který nemůže dát žádný lidský rozum. Na Toho, který je nositelem NADĚJE navzdory našim přirozeným sklonům k beznaději. Na Toho, který byl nazván

Divuplný rádce,
Božský bohatýr,
Otec věčnosti,
Vládce pokoje
(Izajáš 9).

Příští setkání se uskuteční v aliančním týdnu modliteb v našem sboru.

Martin T. Zikmund

číslo 71, leden 2007
předchozí   další

Obsah

Biblické hodiny: Břímě, nebo možnost?
Ekumenické setkání na Londýnské
Nejdůležitější na sboru je, aby byl… (2. část)
Tři básně
Škola Boží služby v Collegeville III.
Sborová solidarita II.
Recenze
Štědropolední oběd
Z historie vinohradského sboru XXXIV.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).