Vinohradský sbor ČCE

Nejdůležitější na sboru je, aby byl… (2. část)

Anketa

Anketa z minulého čísla, v níž jsme žádali několik farářů o odpovědi na pár otázek na téma, co považují za nejdůležitější ve vztahu faráře a sboru, pokračuje i v tomto čísle.

Můžete volně dokončit větu, která je v nadpisu?

Za nejdůležitější považujeme vědět a prožívat celým srdcem, myslí i silou, že Kristus je hlavou církve, církev má být jeho tělem. Texty Ř 12, Ef 1, 23, 1. Kor. 12, 27

Nejdůležitější na sboru je, aby ho opravdu formovala víra v Krista — tj. jeho členy spojovala nejen osobní sympatie, aby nežil jen pro sebe a nebyl zahleděný jen do minulosti

…místem, kde se lidi rádi scházejí a vědí, že to dělají v Božím jménu, a tak společně hledají, jak dát Boží lásce slovo ve vlastních životech i mezi lidmi kolem.

Jaký postoj sboru k práci faráře vám přijde nejproblematičtější?

Očekávat, že jeden člověk, farář, stačí na všechno. Je mu pomocí, když platí, že jedna hlava má své tělo a v něm různé údy, které jsou Kristem vedeny, a spolupracují jeden s druhým životně na vůli Otcově.

Divácký, při kterém navíc divák přesně ví, jak by mělo „představení“ vypadat, a je podle něho jen věcí „herce“ tj. faráře, zda tak skutečně vypadá.

Nekritický, nepřátelský, nelaskavý (farářovi pomáhá, když ta „ne-“ vezmou za své). Moc o postoji sboru k faráři neumím říct. Určitě je to (dlouhodobý) vztah a ten se oboustranně vytváří — hodně problematické je, je-li vztah už předem málo otevřený (příliš zatížený předsudky všeho druhu)

Co naopak farářovi nejvíce pomáhá?

Spolupráce, ze které je znát, že lidem o sbor jde, a která je zároveň otevřená o sporných otázkách společně a otevřeně mluvit.

Jak by mělo pracovat staršovstvo, aby co nejlépe doplňovalo práci vaši? Co především je pro vás na činnosti staršovstva podstatné?

Je součástí těla, s různými dary a posláním (toto vzít vážně, a nejen staršosvtvo, celý sbor!)

Jednat věcně a aktivně. Přijímat odpovědnost za konkrétní úkoly a rozhodovat se nejen pragmaticky.

Pracovat by mělo aktivně — nerad bych, aby farářův hlas byl jediný a rozhodující (případné spory nejsou milé, leč nejde to bez nich). Nerad bych, aby zněl toliko hlas např. kurátorův či někoho vlivného — těch hlasů by ve staršovstvu mělo být slyšet víc. Staršovstvo by mělo vést v patrnosti, co je posláním církve, a pak se rozhodovat pro různé aktivity, na které přijde a které s tím posláním korespondují. A pak by faráře nemělo moc pouštět k činnostem, jež může zajistit samo (nejrůznější opravy atd.).

Jak moc je pro vás důležitá osoba kurátora/kurátorky a vzájemná spolupráce?

Lze pokračovat konkrétněji v obraze těla Kristova. Tělo má dvě ruce — kurátor a farář — ke zvláštní spolupráci. Mohli bychom v obraze pokračovat: ruce mají prsty a) staršovstvo, b) rodina farářova

Důležitá jistě je, ale záleží i na tom, jaké je celé staršovstvo. Pokud se v něm najdou další osobnosti s chutí ke spolupráci, je možné dobře vycházet i s kurátorem, který není faráři úplně blízký.

Vzájemná spolupráce je vždycky důležitá; osoba kurátora/kurátorky není to nejdůležitější hledisko, ale jsou chvíle, kdy na kurátorovi/kurátorce hodně záleží.

Co materiální podpora od sboru: je pro vás podstatná při výběru sboru, kde vidíte její úskalí, hranice?

… náš ryzí vztah k Pánu Bohu nám otevře oči na celý život i pro ty materiální věci — ale od nich není možno začínat!

Důležité je, aby v ní měl sbor soudnost. Sporné bývají většinou otázky úhrady bydlení a cestného. Je zlé, když na jedné či druhé straně vznikne dojem, že na druhou doplácí. Podstatné proto pro mne je, aby bylo možné jednat o materiálních záležitostech věcně.

To víte, že je podstatná, ač ne nejdůležitější. Kdyby však měla znamenat pro faráře nesvobodu, pak je lépe se obejít bez ní (ptáte-li se na úskalí z hlediska farářova). Úskalí z pohledu sboru jsou asi zřejmá.

Něco dalšího, co tato anketa nepostihla, a vám připadá důležité…

V životě Pána Ježíše vidím za nejpodstatnější žít ve vůli Otcově (Mat 26, 39 -42, Mat 18, 19 - 20, Jan 14, 13-14, Filip 4, 6). Modlitba je pro všechny nesmírným darem — má být známa Bohu, ne lidem! Pán Bůh nám žehná tím, že k nám mluví, máme jej slyšet a poslechnout, abychom mohli být ku požehnání druhým, jako jsou požehnáním mnozí pro nás!

Farář i jeho rodina jsou lidé. Myslím, že je důležité, aby ve sboru našli normální lidské neúčelové vztahy.

Otázky připravila Jana Šarounová

číslo 71, leden 2007
předchozí   další

Obsah

Biblické hodiny: Břímě, nebo možnost?
Ekumenické setkání na Londýnské
Nejdůležitější na sboru je, aby byl… (2. část)
Tři básně
Škola Boží služby v Collegeville III.
Sborová solidarita II.
Recenze
Štědropolední oběd
Z historie vinohradského sboru XXXIV.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).