Vinohradský sbor ČCE

Sborový tábor Orlovy 2007

Není pro vás jistě žádným tajemstvím, že se v myslivně v Orlovech už potřetí uskutečnil sborový tábor. Co ale zůstává sborové veřejnosti skryto, je jeho průběh a náplň (pokud jste ovšem nejeli s námi).

Počasí nám tento rok přálo více než ten poslední. Sice jsme měli na sklonku léta chladnější noci i rána, zato dny byly příjemně slunečné. Po poměrně suchém létě se v okolních lesích, ostatně jako vždy, výjimečně dařilo houbám, a tak jsme sváděli těžké boje se svou houbařskou vášní. Uzdu jsme si povolili až poslední den a odjížděli domů se zaslouženou kořistí.

Ovšem nejen s tou. Každému účastníkovi tábora bude onen poslední prázdninový týden připomínat keramický přívěšek ve tvaru rybičky, který je symbolem táborové hry. A co že to ta ryba znamená? Oprašme si konfirmační znalosti a církevní dějiny nás spolehlivě dovedou k řeckému slovu ICHTHYS, tedy ryba. Slovo je zkratkou pro: „Iesous Christos Theou Huios Soter“ – „Ježíš Kristus Syn Boží Spasitel“.

Ryba tedy není jen symbolem táborové hry, ale od prvopočátků církve i symbolem křesťanským. Pokud jste tuto rovnici stále ještě nevyřešili, nezbývá mi než prozradit, že v ní najdeme jen samá rovná se. Tábor Orlovy = rybička = začátky církve.

Náš táborový život se skutečně točil kolem prvotních křesťanů, přesněji kolem jednoho, apoštola Pavla. Následovali jsme ho na jeho misijních cestách po Středomoří a Malé Asii až do Říma. Podle jeho dobrodružného putování hrály děti hry, při nichž se rozdělily do tří družstev pojmenovaných podle měst, kterými Pavel prošel: Alexandrie, Pafos a Smyrna. Kdo z poutníků dorazil jako první, není tak důležité jako to, že si všichni (doufám) při hrách v lese, v noci, při zkoušení a hraní divadla užili legraci a byli spolu.

Misionáře Pavla jsme následovali i v ranních a večerních pobožnostech. Jeho dobrodružný a rozporuplný život nám dával mnoho podnětů k zamyšlení a stejně tak nám jeho cesty připomínalo i počasí. Nebylo pravda přímo středomořské, ale na hrad Orlík se v něm putovalo příjemně.

Z orlovského putování za apoštolem nám nezbyly jen houby, švestky a rybička. Houby si usušíme, zmizí v polévce nebo ve smaženici, švestek nás někdo mnohdy zbaví dřív, než z nich uděláme knedlíky a koláč, ale vzpomínka na společné chvíle plné příjemností, prožité na sklonku prázdnin uprostřed lesů, ty nám nikdo nesní.

Blanka Uličná

číslo 78, září 2007
předchozí   další

Obsah

Nelpět na vlastním …
Rozhovor s Ester Čaškovou
Sborový tábor Orlovy 2007
Ze sborového archívu I.
Prašná brána
Pozvání na výstavu
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).