Vinohradský sbor ČCE

Prašná brána - svědek náboženského míru

Tato vzácná pražská památka stavitelství pozdní gotiky má pro nás též milý duchovní význam. Staré Město pražské, plně kališnické, hostilo ve svých zdech mladého krále, katolického Vladislava Jagellonského. Byl ubytován v královském dvoře, tam, kde je dnes Obecní dům. Měšťané se tehdy pustili do stavby věže, která byla součástí opevnění a zároveň uměleckým a myšlenkovým ztvárněním harmonie, která panovala mezi katolickým vladařem a jeho poddanými pod obojí. Mladý král sám položil základní kámen ke stavbě roku 1475. Základní ideu náboženské harmonie hlásají také nápisy na východní i západní straně věže.

Architektura brány byla inspirována staroměstskou mosteckou věží, kterou postavil Petr Parléř o sto třicet let dříve. Staré Město budovalo Prašnou bránu právě tak jako výraz svého sebevědomí a své reprezentace i jako dar mladému králi, vedle něhož se tu měšťané staví takřka do stejné úrovně. Na západním průčelí jsou poněkud nejasné sochy Karla IV., Jiřího z Poděbrad i Vladislava. V druhém patře pak na jedné straně plastiky zemských světců, na druhé straně sochy Marie a Krista.

Stavbu vedl Mistr Václav ze Žlutic, který však “nedokázal postavit věž ozdobenou obrazy či řezbami“, jak praví letopisec. Teprve potom objevili konšelé nadaného výtvarníka, bakaláře Matěje, rektora ve škole týnské, který začal s Mistrem Václavem pracovat. Po necelém roce převzal stavbu celou. Jeho dílem jsou všechny plastiky, včetně autoportrétu. “A přezděli mu Raysek, že uměl dobře raysovati“. Tak se poprvé uvedl do uměleckého světa prostějovský rodák, samouk. Po dokončení brány byl Rejsek povolán do Kutné Hory.

Vojtěch Zikmund

číslo 78, září 2007
předchozí   další

Obsah

Nelpět na vlastním …
Rozhovor s Ester Čaškovou
Sborový tábor Orlovy 2007
Ze sborového archívu I.
Prašná brána
Pozvání na výstavu
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).