Vinohradský sbor ČCE

Konfirmace

29. listopadu byla v našem sboru slavnost konfirmace, jíž předcházel čtvrteční rozhovor konfirmandů se staršovstvem a rodiči. Konfirmováni byli tři mladí lidé - Adam Šilar, Tereza Uličná a Anna Zikmundová. Spolu s nimi se po celou předkonfirmační dobu na křest připravoval a čtvrteční rozhovor úspěšně absolvoval také Mikuláš Brukner - nakonec však dospěl k tomu, že tak důležité životní rozhodnutí ponechá na dobu, kdy se pro ně bude cítit více připraven. Přejeme všem čtyřem, aby jejich cesta víry mezi námi anebo kdekoliv jinde pokračovala a aby na ní prožili mnohá setkání s Pánem Bohem i se svými bližními.

"Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme." Fp 3,16

číslo 102, prosinec 2009
předchozí   další

Obsah

Bůh nás očekává tam, kde se dává nalézt
Vlastně do sboru patřím celý život
Chhlang tunle
Konfirmace
Sborová solidarita II.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).