Vinohradský sbor ČCE

Římanům 6,4: Byli jsme křtem spolu s ním pohřbeni v smrt, … abychom i my vstoupili na cestu nového života

Poslední den v roce zůstane někdo vzhůru až do půlnoci, aby se ujistil, že starý rok je opravdu pryč. Někdo naopak proto, aby nový rok uvítal. Když vstupujete do nového roku, nedovolte, aby vám jej minulost pokazila nějakou hořkostí. Neboť jsou věci, které nás neodbytně zatěžují. K těm se obraťte zády a zapomeňte.

Někteří lidé chválí Hospodina každou neděli ve shromáždění, ale doma tráví bezesné noci, protože si rozdírají staré rány a znovu v duchu prožívají staré bolesti. Musíte se vyrovnat se skutečností, že některé záležitosti nikdy nevyřešíte. Když přemýšlení o nich necháte volnou cestu, zakoření se ve vaší mysli navždy.

Díky Bohu za to, že byl apoštol Pavel natolik poctivý, že připustil že stále ještě s něčím zápasí. Na rozdíl od těch, kdo pokrytecky odsuzují druhé za přesně ty věci, které sami dělají, Pavel praví: Ř 7, 14-20 Vím, že zákon je svatý… ale nedělám to, co chci… Vím, že to je hřích, který je ve mně… nečiním dobro, které chci, ale zlo, které nechci.

A my všichni, kteří jsme se domnívali, že po uvěření a přijetí Krista se zbavíme veškerého duchovního zápasu, Pavlovi za jeho slova vroucně děkujeme. Apoštol dále praví: … počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši (Řím 6, 11). Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že budeme spolu s ním také žít.“

Povězme si to dnešním jazykem: přestaňme se zabývat dávno mrtvými věcmi a problémy, připusťme, že se staly, ale opusťme je a zapomeňme. Místo abychom těžce usilovali o změnu nezměnitelného, nechme se ovládnout Boží mocí, která přetváří i nás a přetíná pouta mezi námi a všemi těmi mučivými myšlenkami. Poddejte se Boží milostivé ruce bez váhání, již dneska.

Z vysílání rozhlasu Union of Christian Broadcasters přeložila Dagmar Bružová

číslo 94, únor 2009
předchozí   další

Obsah

Nejlepší nakonec
Rozhovor s Petrem Jankovským
Slova, slova, slova IV.
Římanům 6,4
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).