Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova VI.

Prorok

Další slovo, které do církevní řeči přinesli již Konstatin a Metoděj. Dokonce se tehdy psalo i vyslovovalo hodně podobně jako dnes. V současnosti tenhle výraz trochu splývá se slovem „věštec“, což se hlavně projevuje u výrazů odvozených – no řekněte sami, jestli vás za uši zatahá spíše „Libušino proroctví“ nebo „Libušina věštba“? Přece jen se ale věrozvěsti k nám z Konstantinopole přišedší rozhodli pro toho „proroka“ (ve slově nacházíme „pro“ – ve prospěch někoho a „rok“ ještě v původním smyslu, kdy tohle slovo označovalo věc řečenou nebo úmluvu). Toto slovo je, jak se zdá, významem blízké spíš řeckému novozákonnímu výrazu nežli hebrejským slovům, kterými jmenoval proroky Starý Zákon. Řecké [profétés] v první řadě označovalo člověka, který mluví jménem někoho jiného (například v Delfách to bylo jménem Apollona), tlumočí ostatním jeho vůli, vykládá sny a znamení. Zdá se tedy, že Konstantin a Metoděj kladli důraz na to, že proroci Hospodinovi jsou především ti, kdo se zasazují o poznání pravého Boha tak, že říkají ostatním to, co jim Bůh vložil do mysli. Možná přitom poodhalili i něco z věcí budoucích, ale v podstatě zůstávali v „rokování“ pro Hospodina.

Matěj Cháb

číslo 97, květen 2009
předchozí   další

Obsah

Moje očekávání se upíná jen k tobě
Přemýšlím, jak mohu pomoci
Slova, slova, slova VI.
Prosíte sice, ale nedostáváte
Zpráva o hospodaření 2008
Zpráva o revizi 2008
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).