Vinohradský sbor ČCE

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře (Jk 4,3)

Z vysílání anglického křesťanského rozhlasu Union of Christian Broadcasters

Důvodem, proč naše modlitba není vyslyšena, mohou být nesprávné motivy. Na jedné narozeninové oslavě přišla chvíle, kdy se začal krájet dort. Chlapeček jménem Brian vyhrkl: Já chci ten největší kus. Maminka ho napomenula: „Briane, to se nesmí, žebronit o největší kus!“ Chlapec se na maminku udiveně podíval a zeptal se: „No dobrá, ale jak jinak ho dostanu?“

Jsou-li vaše pohnutky špatné, vaše prosby nebudou vyslýchány. Na motivu, na pohnutce záleží daleko víc než na tom, co říkáme. Čisté srdce, které miluje Pána Boha i bližní, je ta pravá pohnutka, kterou Pán Bůh slyší a přijímá. Nepřijatelné je sobectví stejně jako žárlivost, pýcha. Modlíme-li se s jakoukoli sobeckou pohnutkou, nedojdeme vyslyšení. A.W. Tozer píše: „Sebeláska je obrovské břemeno. Jen se zamyslete nad tím, zda se netrápíte proto, že vás někdo pomluvil. Vidíte-li své jako bůžka, kterému musíte zůstat věrni za všech okolností, vždycky se najdou lidé, kteří si budou libovat v ponižování vaší malé modly. Jak byste mohli očekávat, že vás naplní vnitřní pokoj? Srdce, které se zuřivě brání každému náznaku urážky, nikdy nepozná pravé spočinutí v pokoji.“

Toužíme po tom, aby naše modlitby přinášely naplnění? Pak musíme své srdce neustále očišťovat, zejména když se přistihneme, že jako ten chlapec chceme „největší kus“. Musíme své pohnutky zkoumat. Takový pohled bolí, ale je nevyhnutelný, jestliže opravdu toužíme po Boží odpovědi na modlitby.

Přeložila Dagmar Bružová

číslo 97, květen 2009
předchozí   další

Obsah

Moje očekávání se upíná jen k tobě
Přemýšlím, jak mohu pomoci
Slova, slova, slova VI.
Prosíte sice, ale nedostáváte
Zpráva o hospodaření 2008
Zpráva o revizi 2008
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).