Vinohradský sbor ČCE

Zpráva o hospodaření sboru za rok 2008

V tomto čísle se vracíme ještě k výročnímu sborovému shromáždění, které proběhlo 29.3.2009 a uveřejňujeme další dvě z přednesných zpráv - zprávu o hospodaření a revizní zprávu.

Zpráva se zmiňuje dle ustanovení ŘHC o událostech, které měly v minulém roce významný vliv na hospodaření sboru. Šlo především o tyto události a související rozhodnutí:

Přijímání směrnic – staršovstvo za vydatné pomoci Jany Fučikovské vypracovalo účetní směrnice, které jsou také předkládány tomuto shromáždění ke schválení.

Granty – díky Zuzce Bruknerové sbor obdržel městský grant ve výši 30.000 Kč na pořádání dětských divadelních představení

Dary sborům ČCE – v souladu s rozhodnutím sborového shromáždění rozdělilo staršovstvo částku 130.000 Kč takto (příspěvek na pokrytí PF sborům):

Předhradí 10 000,00
Černošín 10 000,00
Nové Město pod Smrkem 10 000,00
Beroun 10 000,00
Svitavy 10 000,00
Opava 10 000,00
Dvakačovice 10 000,00
Ústí nad Labem 10 000,00
Nový Bydžov 10 000,00
Strmilov 10 000,00
Horní Vilémovice 5 000,00
Rovensko pod Troskami 5 000,00
Telecí 20 000,00

Oprava ¼ střechy na sborovém domě. Oprava proběhla nákladem cca 480.000,- Kč, což odpovídá plánované částce v rozpočtu.

Náklady na likvidaci škod po havárii vody – v souvislosti s letní havárií vody vznikly sboru neočekávané výdaje spojené s likvidací škod touto havárií způsobených. Většina nákladů bude likvidována z pojistného plnění (jedná se o náklady ve výši cca 30.000 Kč).

Rozpočet – dodržení jednotlivých rozpočtových oblastí

V roce 2008 nenaplnil sbor plánované náklady o 3% tj. cca o 91.000 Kč (nerealizovaná rekonstrukce kanceláře)

V roce 2008 překročil sbor plánované výnosy o 13% tj. o cca 311.000,- Kč (neplánované výnosy z darů sboru a krátkodobých pronájmů kostela a sborového sálu)

Náklady byly výraznějším způsobem překročeny

V oblasti spotřeby energie (o cca 38.000,- Kč, což je dáno zejména zúčtováním dohadné položky z r. 2007 – tedy převedením části nákladů na spotřebu z roku 2007 do účetnictví roku 2008)

V oblasti ostatních služeb – překročení je dáno vyplácením honorářů za pořádání dětských představení (honoráře byly kryty z městského grantu, který tvoří nerozpočtovaný příjem roku 2008).

Další překročení nastalo v oblasti poskytnutých darů (o cca 5.000,- Kč – cca 3%).

Ostatní nákladové položky byly v podstatě dodrženy.

Výnosy byly překročeny v oblasti darů členů sboru, v oblasti příjmů z hospodářské činnosti a v oblasti provozních dotací, kde sbor díky péči sester starajících se o mateřské centrum obdržel grant na pořádání dětských představení, za což patří dík všem, kdo se starají o mateřské centrum.

Staršovstvo závěrem zprávy děkuje všem členům a přátelům sboru za jejich péči a štědrost ve věcech finanční starosti o sbor.

Za staršovstvo Matěj Cháb

číslo 97, květen 2009
předchozí   další

Obsah

Moje očekávání se upíná jen k tobě
Přemýšlím, jak mohu pomoci
Slova, slova, slova VI.
Prosíte sice, ale nedostáváte
Zpráva o hospodaření 2008
Zpráva o revizi 2008
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).