Vinohradský sbor ČCE

Slova, slova, slova X.

Křest, křtíti

Občas se nám stává, že se pohodlně usadíme v nějaké představě, třeba o tom, že křesťanství Slovanům přinesli Konstantin a Metoděj. Neradi se pak díváme na náznaky, jež takovou představu mohou narušit. I když mnohé výrazy církevní mluvy mají kořeny slovanské, přece jen sem tam najdeme slovo, které připomene, že nikoliv z Konstantinopole přišedší bratří, ale Ludvík Němec byl tím, kdo Boemanským knížatům, v jejichž počtu i Češi nalezeni jsou, dal udělit svátost křtu. Ač to bylo narychlo, v divném datu a bez předchozí katecheze, což ukazuje na puzení spíše politické nežli misijní, bylo to přece jen o dobrých 18 let dříve, nežli Konstantin a Metoděj, vyslanci císaře Římanů Michaela III, dorazili na Moravu. Kořeny slova „křest, křtíti“ nalezneme tedy ve středověké němčině a jsou to kořeny tak silné, že dosáhly nejen do češtiny, ale i do staroslověnštiny. Středohornoněmčina si pro tuto svátost vytvořila novotvar, který není vztažený k vnější formě obřadu, tedy k obmytí vodou. To je trochu nečekané, když víme, že autoři novozákonních spisů pro křest volí slovo označující ponoření. Zdá se však, že středověká němčina jde po podstatě, nikoliv po formě křtu – doslovný překlad onoho kristen (kristenen), znamená prý „vštípit v Krista“, učinit křesťanem, nebo doslova „zkristusovat“. Proč takový výraz zvolili, se můžeme jen dohadovat. Ať už se však středověcí Germáni rozhodli, že při jejich hygienických návycích je „vštípení v Krista“ daleko představitelnější obraz nežli „ponoření (do vody)“, což by velmi souznělo také se vztahem našich slovanských předků ke kontaktu s vodou, anebo potkali na své cestě ke křesťanství misionáře srdce čistého a řeči moudré, zanechali nám ve výrazech křtít a křest hezké dědictví. Vždyť kdo z nás by si nepřál být s radostí „zkristusován“, vštípen v počet lidu Kristova. V každém případě, alespoň pro mě, je myšlenka na takové vštípení v obec Kristovu o dost příjemnější a radostnější nežli myšlenka na ponoření do studené vody.

Matěj Cháb

číslo 104, únor 2010
předchozí   další

Obsah

Naděje je nám třeba
Krize v církvi?
Biblické hodiny
Slova, slova, slova X.
Misie
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).