Vinohradský sbor ČCE

Animované biblické příběhy

Recenze

Nejen děti, ale i dospělé diváky jistě zaujme seriál animovaných biblických příběhů, které postupně připravuje pro vydání na DVD slovenské vydavatelství Štúdio Nádej spolu s českým vydavatelstvím Maranatha o.s. V pětadvacetiminutových animovaných filmech jsou v této sérii zpracovávány velice poutavým a srozumitelným způsobem základní biblické příběhy Starého Zákona, ale i příběhy a myšlenky Nového Zákona, vycházející především z evangelií apoštolů Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

Ze Starého Zákona jsou to kupříkladu příběhy Abraham a Izák, Josef (ve dvou dílech - Josef v Egyptě a Josefovo shledání s bratry) a dále Rút, Samuel, David a Goliáš, Šalamoun, Daniel, Ester a další. Možno říci, že velmi přijatelnou a atraktivní formou se tak diváci seznámí jak se samotným příběhem těchto biblických postav, tak se základními myšlenkami, které se k příběhům váží. Na DVD najdete tyto příběhy nejen v českém a ve slovenském dabingu, ale také v původní anglické verzi, mimochodem velmi dobře srozumitelné, doplněné i českými a slovenskými titulky. Titulky umožní sledování těchto příběhů i těm, kteří mají problémy se sluchem, nebo mohou pomoci při sledování a porozumění původní anglické verze. Navíc je ke každému dílu připravován soubor tří, dle náročnosti odstupňovaných kvizů, ve kterých si může dětský i dospělý divák vždy na deseti otázkách prověřit, zda při sledování dával pozor a všemu dobře porozuměl. Pokud si neví rady, může si jednoduchým kliknutím zobrazit příslušnou část příběhu z videa nebo se podívat na biblický text, který je přímou odpovědí na otázku. Toto "klikání" funguje na každém běžném DVD přehrávači a samozřejmě i na počítačích.

Obdobným způsobem jsou zpracována témata z Nového Zákona, která zachycují nejen jednotlivá období a klíčové okamžiky ze života Ježíše Krista, ale poskytují také výklad některých podobenství, kdy jsou bravurně a zároveň nesmírně citlivě propojeny různé biblické epizody do souvislostí a vytvářejí tak dějovou linii. Obsah jednotlivých částí je patrný z jejich názvů - Narodil se Král, Jan Křtitel, Mesiáš přichází, Ježíšovy zázraky, Ježíšova modlitba, Beránek Boží a další. Jindy jsou zpracovány jednotlivé příběhy a Ježíšova podobenství z Nového Zákona, například Ztracený syn, Odpusť nám naše viny, Král se stal sluhou, Milosrdný Samaritán, Lazar žije, Postavený na skále a další. Některé části jsou pak věnovány i konkrétním osobnostem, kupř. Saul z Tarzu a Pavlova služba. Především v těchto částech je v klíčových momentech používána přesná citace z Bible, v českém jazyce podle Ekumenického překladu. Také tyto části jsou nejen v českém jazyce, ale také slovensky a anglicky a jsou doplněny kvizy s otázkami s možností návratu na přesné konkrétní místo filmového zpracování nebo biblického textu. Celkovou atmosféru každého příběhu dotváří i v příslušné jazykové verzi zpívaná píseň.

Zárukou kvality těchto filmů jsou i jména jejich tvůrců. Filmy byly vyrobeny ve studiu Walta Disneye. Jejich režisérem byl bývalý ředitel těchto studií a známý tvůrce a producent některých špičkových a světoznámých animovaných filmů např. Pocahontas, Medvídek Pú, Liška a Pes, Taran. K jedinečnému zážitku přispívá i dabing s populárními herci.

Petr Kubánek

číslo 110, říjen 2010
předchozí   další

Obsah

Napřed záchrana, potom výtka
Evangelíky jsem si našla sama
Animované biblické příběhy
Pozvání na biblické hodiny
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).