Vinohradský sbor ČCE

Reformované hádanky pražské II.

Odpověď na první hádanku (z minulého čísla):

Na prvním obrázku je kostel sv. Vojtěcha na Novém Městě. Zde byla roku 1414 vysluhována svátost Večeře Páně pod obojí. Na druhém obrázku je kostel sv. Michala na Starém Městě. Roku 1414 tu byl farářem Křišťan z Prachatic a v tomto roce zde byla také vysluhována svátost Večeře Páně pod obojí. Ve třetím rámečku by měl být kostel sv. Martina ve zdi (nebo Na přiekopě, jak se mu říkalo v 15. století). Staré letopisy české k tomu říkají toto:

„Léta narozenie božieho tisícieho CCCC XIIII vyjel mistr Hus do Konstancí a s ním posláni byli pan Václav z Leštna a pan Jan, rytieř z Chlumu. A po jeho odjezdu mistr Jakúbek ze Stříbra s jinými mistry rozepsal intimací obyčejem mistrovským a pozval všech vuobec, doktoruov, mistruov, bakalářuov a studentóv i kněží, aby odpierali tomu, co by on v své posicí učinil o rozdávání krve boží obecnému lidu. To se v koleji dálo na stolici mistrovské. A ihned potom kněz u Svatého Martina na Příkopě počal rozdávati pod obojí způsobů.“

Hádanka druhá: Jak vypadala „husitská katedrála“?

Podle obrázku jistě poznáte Chrám Matky Boží před Týnem, který byl jedním z center husitské reformace a ze kterého vzešel i zárodek Jednoty bratrské. Zde působil i Jan Rokycana a podle jeho návrhu bylo v roce 1463 dokončeno západní průčelí kostela, které dnes zdobí socha Panny Marie.
  • Otázka zní: Jak bylo západní průčelí vyzdobeno podle návrhu Rokycanova?
  • Na severní straně chrámu je jeden z nejhezčích pražských gotických portálů. Jaké biblické téma je na něm zpracováno?
foto: kostel

Odpovědi vhoďte do krabičky vzadu v kostele.

Matěj Cháb

číslo 122, prosinec 2011
předchozí   další

Obsah

Víme-li o Boží bezpodmínečné lásce, nemusíme se srovnávat s druhými
Mluvit spolu
Program nedělní školy prosinec 2011
Dětskýma očima
Reformované hádanky pražské II.
18.12. Procházka z Újezdu do Strahovského kláštera
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).