Vinohradský sbor ČCE

B. Mikolášek a jeho písničky

V neděli 22. ledna během bohoslužeb v našem kostele krátce vystoupil Bohdan Mikolášek, písničkář a muzikant žijící nyní ve Švýcarsku, kde je jeho manželka farářkou v Curychu (byla krátce koncem 70. let také vikářkou v našem sboru). Bohdan zahrál písničku Ticho, která nám oživila v těchto lednových dnech velmi aktuální vzpomínku na Jana Palacha.
foto: suteren

V této souvislosti bych rád připomněl, že dne 21. listopadu 2011 byla na víceméně koncertním večeru ve výstavní a koncertní síni Atrium na Žižkově veřejnosti poprvé představena nová knížka Bohdana Mikoláška, vydaná v nakladatelství Galén s názvem Úklid v suterénu. Tato poměrně obsažná publikace o 382 stranách je doplněna jako nedílnou součástí na CD poprvé „oficiálně“ vydaným albem Znovu z roku 1988 (Soft Music – Švýcarsko), které obsahuje i píseň Ticho.

Nejlépe tuto novou knihu představil na zmíněném večeru její editor Jan Šulc, z jehož řeči vyjímám následující slova: "Jde o knížku mimořádnou, jež vznikala velmi složitě a pracně, knížku komponovanou, vpravdě několik knih v jedné: nalezneme zde soubor všech autorových písňových textů, sbírku poezie, eseje, fejetony, rozhovory, bohatou fotodokumentaci, diskografii i cenný oddíl, v němž o B. Mikoláškovi píší lidé jemu blízcí.

Lubomír Dorůžka kdysi napsal, že hudba se stává historickým faktem teprve ve chvíli, kdy se o ní napíše. Je to zvláštní věc, vždyť přece hudba působí sama o sobě v dané chvíli – a spolu s ní i odezní, dnes díky technice třeba i zachycena na kvalitní nahrávce. Proč o ní tedy psát? A přesto je v té myšlence něco velmi moudrého: držíme-li dnes v rukou Mikoláškovu knihu, cítíme, že jeho více než čtyřicetiletá hudební tvůrčí cesta je historickým faktem. Máme v rukou svědectví o mimořádném talentu, píli, zápasu s dobou i životními okolnostmi, o víře i naději. Díky této knize už nemůžeme na nic z toho zapomenout. Mám velmi rád slovo „úklid“?mám tedy radost i z názvu Mikoláškovy knihy – Úklid v suterénu. Byť nejde o název nový: jmenoval se tak poslední Mikoláškův hudební projekt před odchodem do Švýcarska. Opět jde o symbolické sklenutí časového oblouku a uzavření pomyslného kruhu." Za vydavatelství Galén se o knihu Úklid v suterénu nejvíce zasloužil nakladatel Luboš Houdek, redaktor Radek Lunga, grafik Mirek Kodeš a především samotný Bohdan Mikolášek, u něhož je nutno ocenit několikaletou píli, nasazení i trpělivost, s nimiž na knize pracoval. Knížka by měla být k dostání ve všech knihkupectvích, především ovšem v Kalichu, nebo si ji (ale i další hudební CD, jejichž texty jsou v knize obsaženy) lze objednat přímo u autora na www.mikolasek.cz. Je již také k dispozici v knihovně našeho sboru.

Miloš Lešikar

číslo 124, únor 2012
předchozí   další

Obsah

Nic se nemůže postavit mezi nás a Kristovo milosrdenství
O dobrovolnictví
Modlitba
Anketa pro Hrozen
B. Mikolášek a jeho písničky
Nové knihy ve sborové knihovně
Program nedělní školy v únoru 2012
Jak se vám líbilo spaní v kostele?
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).