Vinohradský sbor ČCE

Po stopách vinohradského odboje

Byl první máj a skupinka mladých statečných evangelíků se ukryla ve sborovém archívu právě včas, než do sborového domu vtrhlo komando gestapa a začala „šťára“. Mladí se zatajeným dechem poslouchají dupot po schodech, řvaní mužů a žen v kožených kabátech, křik pronásledovaných, střelbu?
foto: filip

Když nastalo ticho, místní archivářka vysvětlí skupině odvážlivců únikovou cestu a potichu jen po dvou či po jednom se dostávají z nastražené pasti, překonávají zídky a plůtky a po vyřčení hesla jsou vpuštěni přes zadní vchod do jednoho z domů v Kladské ulici, odkud se musí nenápadně přesunout k Laichterovu domu v Chopinově ulici. Musí však být stále opatrní a ve střehu, neboť muži v černých kloboucích střeží Čechovy sady a přilehlé okolí?

Celá družina v pořádku doráží na místo určení, kde se setkává se svými rodiči, mladšími sourozenci a přáteli a společně se vydávají po stopách vinohradského odboje, díky pamětem a svědectvím z archívu si připomínají těžkou dobu okupace, kdy mnoho statečných českých vlastenců pracovalo v odboji. Rodinné týmy cestou plní úkoly a kvízy. Dalším důležitým úkolem je najít „kameny zmizelých“ a zapamatovat si co nejvíc vyrytých jmen našich zavražděných židovských sousedů.

Laichterův dům, škola Na Smetance, Český rozhlas, pamětní deska připomínající popravené odbojáře v ulici pojmenované po jedné z nich, české herečce Anně Letenské, zastávka v Římské se čtením vzpomínek na bombardování Vinohrad na sklonku války. Zastavení v Sázavské ulici, kde na místě dnešní školy stála jedna z největších synagog, která byla též při náletu na konci války poničena a po válce zbořena. Poslední zastávkou byla modlitebna husitské církve, kde ve věži byla ukryta vysílačka pro spojení se zahraničním odbojem.

Po trpělivém a dlouhém pátrání se podařilo i najít židovské dítě, které pak mohl Přemysl Pitter odnést do bezpečí Milíčova domu a po válce odevzdat jeho rodičům, ukrytým před transportem.

Vítězný rodinný tým získal nejvíce potravinových lístků na mléko a na závěr procházky je vyměnil za zmrzlinové poháry.

Odkaz na projekt kameny zmizelých http://www.stolpersteine.cz/

Barbora Uličná

foto:

číslo 127, květen 2012
předchozí   další

Obsah

Ježíš a hříšnice ve farizeově domě
Z přímluvných modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Každého dne mám mnoho důvodů k vděčnosti
Po stopách vinohradského odboje
Reformované hádanky V.
Umění doby toleranční
Noc kostelů v naší modlitebně
Program Noci kostelů v našem sboru
Pozvánka na procházku noční ZOO
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).