Vinohradský sbor ČCE

Reformované hádanky V.

Odpověď na čtvrtou hádanku

Při vchodu do sborového domu jsou desky s textem Čtyř pražských artikul. Text vydal v Archivu českém roku1844 František Palacký, neuvedl zdroj. Ačkoliv je ve sborovém domě pod textem datum 1417, bývá za rok vzniku textu Čtyř pražských artikul označován rok 1420.

Benátkami byla zvána vykřičená čtvrť v oblasti dnešního Konviktu. Benátská ulice byla v místech dnešní Bartolomějské ulice. Právě zde začal roku 1372 dílo Jan Milíč z Kroměříže. Založil zde Nový Jeruzalém, kde byla škola kazatelů a útočiště kajících se žen (dnes jsou v tomto místě budovy patřící policii). Až do konce 18. století se tu říkalo „V Jeruzalémě“, takže do Betléma – jak se říkalo Betlémské kapli – to odsud bylo zhruba 100 metrů.

Hádanka pátá

nás opět zavede do okolí Týnského chrámu – v jeho blízkosti najdeme dům, který patřil jednomu z významných mužů Jednoty bratrské na přelomu 16. a 17. století. Tento pán se hodně zasloužil o uzákonění náboženských svobod Rudolfovým majestátem. Po porážce stavovského povstání odvedl svou rodinu do emigrace a pak se vrátil do Čech. Byl popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí. Když budete obcházet Týnský chrám, jeho dům jistě najdete.

Otázka zní – jak se jmenoval?

Matěj Cháb

číslo 127, květen 2012
předchozí   další

Obsah

Ježíš a hříšnice ve farizeově domě
Z přímluvných modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Každého dne mám mnoho důvodů k vděčnosti
Po stopách vinohradského odboje
Reformované hádanky V.
Umění doby toleranční
Noc kostelů v naší modlitebně
Program Noci kostelů v našem sboru
Pozvánka na procházku noční ZOO
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).