Vinohradský sbor ČCE

Umění doby toleranční

V neděli 13. května se uměnímilovní bratři a sestry vypravili na výstavu Umění doby toleranční do kostela sv. Martina ve zdi.
foto: vystava

V kostele jsme byli přivítáni Mikulášem Vymětalem, který se ujal role průvodce i kunsthistorika.

Odborný výklad o historii kostela zpestřoval legendami, pověstmi i zcela pravdivými historkami spjatými s „Martinem“. Poté následovala powerpointová prezentace od autorů výstavy (PhDr. Sixtus Bolom–Kotari z Masarykovy univerzity v Brně a Mgr. Martina Kotlíková z univerzity v Hradci Králové) jako úvod k samotné prohlídce. Výstava, tematicky navazující na předloňskou výstavu Umění české reformace, představuje české evangelíky let 1781 až 1861 pohledem jejich umělecké tvorby. Rozšířila ji náznaková instalace interiéru fary evangelického kazatele s malovanou kolébkou, kterou v roce 1806 přivezl z Uher pastor sborů helvetského vyznání Benjamin Kiss mladší. V kazatelově komůrce najdeme také „biblický“ obraz Desatera Božích přikázání s poděkováním Josefu II. či ukázky teologické literatury z knihovny evangelického vzdělance.

Velké poděkování patří Mikulášovi, který byl vzorným hostitelem a zároveň okouzlujícím průvodcem, jeho výklad poučil, pobavil i potěšil všechny přítomné.

Bára Uličná

číslo 127, květen 2012
předchozí   další

Obsah

Ježíš a hříšnice ve farizeově domě
Z přímluvných modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Každého dne mám mnoho důvodů k vděčnosti
Po stopách vinohradského odboje
Reformované hádanky V.
Umění doby toleranční
Noc kostelů v naší modlitebně
Program Noci kostelů v našem sboru
Pozvánka na procházku noční ZOO
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).