Vinohradský sbor ČCE

Program Noci kostelů v našem sboru

17.30–18.00 sborový zpěv místního příležitostného pěveckého uskupení (lidové písně v úpravě L. Moravetze)

18.00–18.30 dětské hudební, literární a výtvarné pásmo

18.30–19.15 představení souboru Buchty a loutky: Neposlušná kůzlátka

19.15–20.00 volná neorganizovaná prohlídka prostoru chrámu s občerstvením, výstava Biblí a dětská dílnička

20.00 společná píseň: děti a sbor dospělých z místního společenství

20.05 komentovaná prohlídka obrazů M. Rady, provede syn Ondřej Rada

20.30–21.30 sbor Canti di Praga

21.30–22.00 prezentace místních varhan

22.00–22.30 znovu místní pěvecký sbor + krátký literární text z Orbis Pictus (Jan Amos Komenský)

22.30–22.45 vtipný textík z historie reformačních kostelů, 200 let starý, ale stále aktuální

23.00 závěr programu

číslo 127, květen 2012
předchozí   další

Obsah

Ježíš a hříšnice ve farizeově domě
Z přímluvných modliteb, které zazněly ve vinohradském sboru
Každého dne mám mnoho důvodů k vděčnosti
Po stopách vinohradského odboje
Reformované hádanky V.
Umění doby toleranční
Noc kostelů v naší modlitebně
Program Noci kostelů v našem sboru
Pozvánka na procházku noční ZOO
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).