Vinohradský sbor ČCE

Konfirmace IV.

26.4.1953

foto: konfi

Fotografie pro vzpomínku je z poslední konfirmace, kterou vedl před svým odchodem do důchodu bratr farář Bedřich Jerie ve vinohradském sboru a která se konala 26. 4. 1953. Lze ji spojovat též s číslovkou první, a to s ohledem na náš věk – konfirmandů. Na rozdíl od těch před námi bylo nám již 15 let, což souviselo se změnou dřívější tříleté měšťanské školy na čtyřletou jednotnou „střední“ školu. Spolusedící bratři s b. farářem –oba nahrazovali nepřítomného tehdejšího vinohradského vikáře b. Jiřího Tytla, který vykonával již rok náhradní vojenskou službu, a společně pomáhali s naší předkonfirmační přípravou. Po pravé ruce b. faráře je to bratr Dr. Eugen Zelený a po levé ruce tehdejší vinohradský kurátor bratr Jan Filipi. Druhou vzpomínkou, která nám na konfirmaci zbyla, je kniha od b. f. B. Jerieho: „Na cestu životem“, darovaná nám vinohradským staršovstvem.

Aleš Laichter

číslo 135, březen 2013
předchozí   další

Obsah

Hospodine, zkoumej mě
Konfirmace IV.
Konfirmace sestry Bružové – 1937
Z přímluvných modliteb
Vzpomínka na papeže Benedikta XVI.
Janské Lázně 2013
Rozhovory z Janských Lázní
Sborová procházka v březnu
NŠ březen 2013
Noc kostelů 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).