Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Pane, stojíme před tvou tváří v modlitbách ve víře v tvá zaslíbení, prosíce tě za tvá slitování. Prosíme tě za tvé slovo, ať je pro všechny, ať jej znají nebo neznají. Dej ať promlouvá radostí ke všem, kdo jej slyší.

Prosíme, ať radostně zazní tam, kde schází naděje a vítězí smutek, rozveselí ty, kdo hledají sebe sama, a napravuje stezky všech, kteří si je sami pokřivili. Prosíme, ať tvé slovo zaznívá novou nadějí všem, kterým chybí někdo blízký, opuštěným, nemocným, ať pomáhá těm, kteří o své blízké pečují a nesou s nimi jejich trápení.

Prosíme, ať tvé slovo přináší mír do míst, kde hoří války, prosíme tě za pokoj v Sýrii. Prosíme tě za lásku pro lidi, kteří nemají rádi své bližní kvůli tomu, že mluví jinou řečí nebo jinak vypadají.

Prosíme, ať tvé slovo dává svobodu těm, kteří jsou nespravedlivě stíháni a kteří trpí pro tvé jméno, a je světlem těm, kdo tě považují za nemoderní přežitek.

Prosíme, ať tvé slovo slyší ti, kteří mají moc v v časnosti tohoto světa, ať z něj čerpají moudrost a především lásku pro svá rozhodnutí.

Prosíme, nepřestávej vyučovat shromáždění křesťanů po světě ve svém slovu a měj s nimi laskavou trpělivost, když neslyší nebo nechtějí slyšet, co říkáš.

Prosíme, ať tvé slovo spojuje všechny církve v jednu obec Kristovu. Amen.

číslo 135, březen 2013
předchozí   další

Obsah

Hospodine, zkoumej mě
Konfirmace IV.
Konfirmace sestry Bružové – 1937
Z přímluvných modliteb
Vzpomínka na papeže Benedikta XVI.
Janské Lázně 2013
Rozhovory z Janských Lázní
Sborová procházka v březnu
NŠ březen 2013
Noc kostelů 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).