Vinohradský sbor ČCE

Modlitba neznámé abatyše

Pane, ty víš, že stárnu a brzo budu stará. Chraň mě před upovídaností a zvláště před neblahým návykem chtít do všeho mluvit. Nedej, abych se domnívala, že musím dávat do pořádku záležitosti druhých. Ty víš, Pane, že koneckonců potřebuji aspoň několik přátel.

Neodvažuji se tě prosit, abych uměla s neselhávající účastí poslouchat nářky bližních nad jejich bolestmi. Jen mi pomoz, abych to trpělivě vydržela, zamkni mi ústa, kdyby mě to nutkalo mluvit o vlastní starosti a nemoci. Vždyť víš, že s léty jich přibývá a roste i náklonnost je vypočítávat.

Nechci tě také prosit o lepší paměť, jen mi dej trochu víc pokory a méně sebejistoty, když mé vzpomínky nesouhlasí se vzpomínkami druhých. Dej mi důležité poznání, že i já se mohu tu a tam mýlit.

Pomoz mi, abych zůstala vlídná a milá. Nemám ctižádost být světicí, vždyť s některými se to dá tak těžko vydržet. Učiň mě soucitnou, ale ne sentimentální, ochotnou, ale ne vtíravou. Dej mi nacházet dobro, kde jsem je netušila, a objevovat schopnost u lidí, do kterých bych to neřekla. A daruj mi, Pane, přívětivost, abych jim to uměla říci.

číslo 139, září 2013
předchozí   další

Obsah

Kde je tvůj bratr?
Modlitba neznámé abatyše
Fanynka
Rodinná rekreace v Jáchymově
Orlovy 2013
Než půjdeme spát
Usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE – výběr
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).