Vinohradský sbor ČCE

Zamyšlení nad stárnutím III.

Přísl. 10, 27–31
Máte-li dobře stárnout, musíte zůstat pružní v myšlení. Bible praví: „Jestliže se mraky naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.“ (Kaz 11–3–4) Některé věci v životě jsou nevyhnutelné. Mraky nesou déšť, strom padá v bouři. Podobně jako nemůžete ovládat počasí, neovládáte ani okolnosti, které kolem vás vzniknou. Život bez riskování? To je pouhý mýtus. Cokoli podniknete, riskujete. „I když se člověk dožije mnoha let,k, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoli přijde, je pomíjivost.“ Kaz 10, 8–9.

Kopáte-li jámu, můžete do ní spadnout. Ba můžete se poranit i při sekání dříví. Říkáte si: Už mám svůj věk, nebudu nic riskovat. Jenže vyhýbáte-li se riziku důsledně, promeškáte, to, co pro vás Bůh připravil. Jak tedy můžete užívat i poslední část svého života?

Necouvejte před rizikem – spíše hledejte cestu vpřed. Ale buďte rozumní – zmírněte tempo. Co na tom záleží, že vám všechno trvá déle, než když jste byli mladí. Potřebujete sice častější odpočinek, ale zároveň máte víc času a méně spěchu než v dřívějších hektických dobách. Přibrzděte a užívejte si této příležitosti, abyste dělali věci, o které jste se třeba dříve nepokoušeli.

Rubinsteinovi bylo osmdesát, když ohromoval posluchače dokonalou hrou na klavír. Gladstone se stal už počtvrté britským premiérem jako osmdesátník. John Wesley kázal každý den – a to mu bylo 88! Mojžíš vedl izraelský lid, když mu bylo 120. Osmdesátiletý Káleb vedl své vojáky k vítězství nad armádou obrů. Dvě třetiny nejslavnějších světových uměleckých děl vytvořili lidé starší 65 let. A proto: Ať vás nezastaví ani trocha deště, ani padající strom – riskujte a jděte dále.

Pokračování v dalším čísle

Z Anglického křesťanského rozhlasu – květen 2011, přeložila Dagmar Bružová

číslo 142, prosinec 2013
předchozí   další

Obsah

Výzva k bdělosti
Vzpomínky na vinohradské faráře IV.
Varhaníci v našem sboru II.
Jaký je Bůh?
Zamyšlení nad stárnutím III.
Adventní vázání věnců
Knihy vinohradských farářů
Adventní trh 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).