Vinohradský sbor ČCE

Adventní vázání věnců

Jako každoročně, i letos jsme se sešli velcí i malí na společné práci u jednoho dlouhého stolu, který překypoval spoustou ozdob, svíček, větviček, pájek a všeho toho, co je zapotřebí na zkrášlení adventních věnců. Dobrá nálada je samozřejmostí, ale radost dětí a jejich šikovnost je úžasná. Mají neuvěřitelnou obrazotvornost a nápady jen hýří. Také dokážou pomáhat, když si my dospělí nevíme rady. Takže krásná atmosféra, umocněná tím, že se odehrává v domu Páně.

Letos poprvé před vlastním zahájením byla společná krátká pobožnost, jejímž nosným tématem byla Důvěra a Pokora. V Bibli nacházíme celou řadu příkladů ukazujících důvěru v Nejvyššího. Jako 31. žalm Davidův, verše 15–16: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě… „ nebo Př 3, 5–6: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem… “.

Protože ale stojíme na prahu adventu, promítlo se toto téma silně do Lukášova textu (1, 26–38) s důrazem na Mariina slova: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ To je přece úžasný příklad bezmezné důvěry a pokory ve sdělené poselství, kterého se nám v Marii dostává. Marie přijímá, i když možná nerozumí, neboť je to obestřeno tajemstvím, ale tuší, že je jí tu svěřen velký úkol, a velebí Boha svým chvalozpěvem: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. (Lk 1, 46–49).

To je velká víra a velké vyznání. Pokorná služebnice Páně. Zamysleme se více a s úctou nad touto služebnicí, vždyť je to matka našeho Pána Ježíše Krista.

Věra Vaňátková

číslo 142, prosinec 2013
předchozí   další

Obsah

Výzva k bdělosti
Vzpomínky na vinohradské faráře IV.
Varhaníci v našem sboru II.
Jaký je Bůh?
Zamyšlení nad stárnutím III.
Adventní vázání věnců
Knihy vinohradských farářů
Adventní trh 2013
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).