Vinohradský sbor ČCE

Evangelium podle Jana

Jistě všichni víme, že evangelium podle Jana je jednou ze základních knih Nového zákona, která popisuje celý pozemský život Ježíše Krista. Jak název napovídá, sepsal tuto knihu evangelista Jan, jeden z dvanácti Ježíšových nejbližších učedníků a spolu s Petrem a svým bratrem Jakubem jeden ze tří, se kterými měl Ježíš nejužší vztah. Na několika místech je Jan zmíněn jako „učedník, kterého Ježíš miloval“. Ti zasvěcenější jistě také vědí, že Jan se jmenoval Jan Zebedeus a v tomto evangeliu vystupuje jako „jiný učedník“, či „učedník, kterého miloval Ježíš“. Badatelé kladou sepsání tohoto evangelia většinou na konec I. století a jako místo sepsání se již od starověku uvádí Malá Asie, kde podle tradice Jan Zebedeus žil. Dnes mnozí biblisté předpokládají, že Janovo evangelium vzniklo v Sýrii. Jan Zebedeus byl jediný z Dvanácti učedníků, který nezemřel mučednickou smrtí.

Toto prastaré a v křesťanském světě všeobecně známé literární dílo posloužilo prakticky po 2000 letech od svého vzniku scénáristovi Johnu Goldsmithovi k napsání scénáře ke skoro tříhodinovému hranému filmu, který natočil režisér Philip Saville. A není to film ledajaký. Zvláštností filmu je skutečnost, že v něm nezazní jediné slovo, které by nebylo přesnou citací Janova evangelia. Všechna slova, která zazní jak v přímé řeči, tak i z úst „vypravěče“, jsou přesnou a doslovnou citací Janova evangelia. Je to zvláštní, jak se 2000 let starý text dá převést do působivého filmového zpracování

Doslovný přepis Janova evangelia, které je nejméně dějové a nejvíce filozofující, se velmi liší od podobně doslovného Pasoliniho Evangelia podle Matouše a natočit je vyžadovalo docela velkou odvahu. Výsledek je více než zdařilý. V hlavní roli Henry Ian Cusick nejen splňuje klasickou představu podoby Ježíše, ale taky výborně hraje, film má zajímavou kameru a krásnou citlivou hudbu.

Film Evangelium podle Jana uvádí ve formě DVD na český trh slovenské vydavatelství Nádej. Výhodou DVD je fakt, že nemusíme sledovat celý tříhodinový film vcelku, ale můžeme si promítání rozložit do více částí a lépe tak pochopit text evangelia. Kromě českého dabingu si diváci mohou zvolit i slovenský dabing nebo anglický originál, případně si mohou pustit české nebo slovenské titulky. Film rozhodně stojí za vidění.

Petr Kubánek

číslo 144, únor 2014
předchozí   další

Obsah

Spojuje nás panování Ježíše Krista
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Z hodiny náboženství předškolních dětí
Rozhovor s Martinou Lukešovou
Vzpomínky na vinohradské faráře VI.
Projekt Polévka pro bezdomovce a potravinová banka
Varhaníci v našem sboru III.
Pozvání
Evangelium podle Jana
Pozvání pro rodiny s dětmi na společnou dovolenou do Jiřetína
Rodinný tábor 2014
Oskar a růžová paní
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).