Vinohradský sbor ČCE

U sousedů na Noci bible

Z kostela ŘKC Nejsvětějšího srdce Páně na Náměstí Jiřího z Poděbrad přišlo pozvání na 3. ročník kontinuální četby z Písma svatého. Noc Bible začala v pátek 16. května v 19:15 intronizací Bible a úvodním slovem děkana KTF UK ThLic. Prokopa Brože, Th.D. následujících šest hodin potom prostorem kostela zněla jen slova Písma a varhanní improvizace mezi jednotlivými kapitolami. Letos se četly knihy Skutků a 1. Korintským. Byli jsme pozváni k aktivní účasti, podobně jako další církve v okolí. Čtení se z našeho sboru zúčastnilo 5 osob, ze sousedního žižkovského sboru v Čajkovského ulici přišli číst 4 bratři a sestry, jinak jsme z ekumeny nikoho nezahlédli.

Většinou jsme zvyklí poslouchat v kostele z Písma jenom kratší úryvky, ale delší soustředění na souvislý text v tichém a setmělém kostele přináší s sebou mnohé myšlenky a rozjímání, jak nad životem vlastním, tak nad životem sboru. Myšlenky, na které si člověk jindy hůře hledá čas.

jaš

číslo 147, květen 2014
předchozí   další

Obsah

Žiji s nadějí
Brigáda v Brandýse
U sousedů na Noci bible
Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobni (1. Janova 3,2 b)
Nové cesty církve II. – pokračování
Družba s Berounem
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).